Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Dijitalleşmenin Muhasebe Finans Eğitiminde, Muhasebe Mesleğinde ve Muhasebe Meslek Mensuplarında Etkisi Üzerine Bir Literatür Taraması

Author:

Year-Number: 2022-35
Number of pages: 371-389
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern dünyada gelişmiş ülkelerde büyüme ve gelişme dijitalleşmeyle birlikte hız kazanmıştır. Dijitalleşme ile yaşanan gelişmeler bilginin taşıması gereken özelliklerden ödün vermeden internet (dijital) ortamında olmasını da bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu nedenden dolayı bilgiyi üreten, denetleyen ve saklayan tarafların da bu değişme ve gelişmelere ayak uydurması gerekmektedir. Bu çalışmada, yaşanan gelişmeler bağlamında dijitalleşmenin muhasebe finans eğitiminde, muhasebe mesleğinde ve muhasebe meslek mensubunda etkisi üzerinde durulmuş ve bu konuda Türkiye’de yapılmış çalışmalar hakkında literatür taraması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In the modern world, growth and development in developed countries has accelerated with digitalization. The developments with digitalization have made it a necessity for information to be in the internet (digital) environment without compromising the features it should have. For this reason, the parties that produce, control and store information should also keep up with these changes and developments. In this study, the effect of digitalization on accounting and finance education, accounting profession and accounting profession in the context of the developments experienced was emphasized and a literature review was made about the studies conducted in Turkey on this subject.

Keywords