Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (TMS 37)

Author:

Year-Number: 2022-35
Number of pages: 93-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmeler finansal raporlarla kullanıcılara şeffaf ve zamanında bilgi sunmayı amaçlarlar. Finansal bilgilerin doğru ve objektif bir şekilde paydaşlara sunulması işletmelerin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Paydaşlara doğru bilgi sunmak adına birçok işletme muhasebe politikalarında “ihtiyatlılık” kavramını dikkate alır. Karşılaşabileceği muhtemel riskleri düşünerek dikkatli davranması gerektiğini ifade eden bu kavram gereğince işletmeler olası gider ve zararları için karşılık ayırırken, henüz gerçekleşmemiş gelir ve karları için herhangi bir kayıt yapmazlar. Yapılan çalışmada TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı ile işletmelerin karşılıkları, borçları ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilerek yapılması gereken muhasebe kayıtları hakkında örnek uygulamalarla finansal bilgilerin doğru bir biçimde finansal tablolarda yer almasının yapılması için teorisyen ve uygulayıcılara bilgi verilmeye çalışılmaktadır. Böylece yayınlanan finansal bilgilerin tereddüde düşmeyecek şekilde gerçeğe uygun sunulması sağlanmış olacaktır.

Keywords

Abstract

Businesses aim to provide transparent and timely information to users with financial reports. Presenting financial information to stakeholders in an accurate and objective manner is important for the continuity of businesses. In order to provide accurate information to stakeholders, many businesses consider the concept of “prudence” in their accounting policies. Pursuant to this concept, which states that it should act carefully by considering the possible risks it may encounter, businesses do not make any records for their unrealized income and profits while allocating provisions for possible expenses and losses. In this study, theorists and practitioners are tried to be informed about the accounting records that should be made by giving information about the provisions, debts and liabilities of the enterprises with the TAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Standard, with sample applications to ensure that the financial information is included in the financial statements correctly. Thus, it will be ensured that the published financial information is presented in a truthful manner without hesitation.

Keywords