Eğitim Yönetiminde Liderlik ve Yönetici Rolleri

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 336-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim yönetimi alanında liderlik ve yönetici rolleri, okulların verimliliğini ve öğrencilerin başarısını artırmak için önemli bir rol oynar. Liderlik, okulların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan ve ekibin motivasyonunu artıran bir faktördür. Yöneticiler ise, okulların yönetim süreçlerini organize etme, kaynakları yönetme ve çalışanlar arasındaki iletişimi sağlama gibi görevleri üstlenir. Eğitim yönetimi alanında liderlik ve yöneticilik, okulların verimliliğini ve öğrencilerin başarısını artırmanın yanı sıra, çalışanlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini de artırabilir. Eğitim yönetiminde liderlik ve yöneticilik, okulların ve eğitim kurumlarının verimliliğini ve başarısını artırmak için gerekli olan çok önemli bir unsurdur. Bu nedenle, eğitim yönetimi alanında çalışan liderler ve yöneticiler, ekip üyelerinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve eğitim kurumlarının genel amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunur. Liderler ve yöneticiler, kendilerine verilen görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirirken, aynı zamanda ekip üyelerine liderlik etme ve yöneticilik becerilerini kazandırma fırsatları sunar. Sonuç olarak, eğitim yönetimi, okullar ve eğitim kurumlarının performansının iyileştirilmesine katkıda bulunan önemli bir disiplindir. Yöneticilerin stratejik planlama, kaynak yönetimi, öğretmen eğitimi ve geliştirme, öğrenci değerlendirme, kurum kültürü ve iletişim, bütçe planlaması ve işbirliği ve işbirliği gibi alanlardaki sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluklar, eğitim kurumlarının ve okulların performansının artmasına ve öğrencilerin eğitim deneyimlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Eğitim yöneticilerinin, okullar ve eğitim kurumları için uygun stratejik kararlar vermeleri ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmaları, eğitim sisteminin iyileştirilmesine ve öğrencilerin başarısının artmasına yardımcı olacaktır.

Keywords

Abstract

Leadership and managerial roles in the field of educational administration play an important role in increasing the efficiency of schools and the success of students. Leadership is a factor that helps schools achieve their goals and increases the motivation of the team. Managers, on the other hand, undertake tasks such as organizing the management processes of schools, managing resources and ensuring communication between employees. In the field of education management, leadership and management can increase the efficiency of schools and the success of students, as well as increase communication and cooperation among employees. Leadership and management in educational administration is a very important element that is necessary to increase the efficiency and success of schools and educational institutions. Therefore, leaders and managers working in the field of educational administration help team members achieve their goals and contribute to the achievement of the general goals of educational institutions. While leaders and managers fulfill their assigned tasks effectively and efficiently, they also provide opportunities for team members to gain leadership and managerial skills. In conclusion, educational administration is an important discipline that contributes to the improvement of the performance of schools and educational institutions. Managers have responsibilities in areas such as strategic planning, resource management, teacher training and development, student assessment, corporate culture and communication, budget planning, and collaboration and collaboration. These responsibilities contribute to increasing the performance of educational institutions and schools and improving the educational experience of students. Making appropriate strategic decisions for schools and educational institutions and using resources efficiently will help improve the education system and increase the success of students.

Keywords