Şükür Bilincinin Hal Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 21:12:20.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 418-431
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan hayatı boyunca bir takım güzellikler, sevindiği, mutlu olduğu zamanlar yaşamaktadır veya sıkıntılara da maruz kalabilir. Duygusal olarak çok mutlu olduğu, içinden çıkılmaz hissettiği halleri yaşayabilir. Yaşamış olduğu bu haller bazen moral seviyesini çok yükseltir bazen de moralini bozabilir. Özellikle morali bozuk, psikolojisi alt üst olmuşken manevi desteğe ya da psikolojik desteğe fazlaca ihtiyaç duymaktadır. Sevinçli anlarında da kendisine bu mutluluğu bahşedene teşekkür ederek motivasyonunu üst seviyede tutmak için gayret göstermesi gerekmektedir. Bu çalışmada şükür bilinci hal psikolojisi açısından incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı şükretmenin insan psikolojisi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Aynı zamanda insanların sıkıntılı anlarındaki sorunların çözümünde, büyük katkı sağlayacağını, bu alan için alternatif bir yöntem olduğunu ortaya koymaktır. İnsanların doğumundan ölümüne kadar ki hayat mücadelesinde şükür hep var olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Allah’ın insanların şahsına bahşettiği nimetler sürekilik arz etmeyebilir. Bunun için insan Allah’ın kendisine bahşettiği nimetlerin şükrünü eda etmesi gerektiğini bilmelidir. Bu çalışmanın birinci bölümünde ‘’şükür’’ kavramı incelenmiştir. İkinci bölümde ise şükür, hal psikolojisi açısından ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Throughout life, human beings experience some beauties and times when they are happy, or they may be exposed to troubles. They may experience situations where they are emotionally very happy or feel inextricable. These situations that they have experienced can sometimes raise their morale level and sometimes demoralize them. They especially need moral support or psychological support when they are depressed and psychologically upset. In their happy moments, they should try to keep their motivation at the highest level by thanking the one who gave them this happiness. In this study, the subject of examining the consciousness of gratitude in terms of demeanor psychology has been investigated. The purpose of this research is to disclose that gratitude helps to improve human psychology and that people should not be indifferent to the countless blessings God has given them. Additionnaly, it is to reveal that it will make a great contribution to solving the problems of people in their troubled moments, and there is an alternative method for this field. In the struggle for life from birth to death, gratitude has always existed and will continue to exist. The blessings that Allah bestows on people may not last forever. For this reason, people should know that they should be grateful for the blessings that Allah has bestowed upon them. In the first part of this study, the concept of "gratitude" was examined. In the second part, gratitude is discussed in terms of stade psychology.

Keywords