İdeal Okul Düşüncesine Genel Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 129-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimin en yalın tarifinden ‘ideal okul’ tasavvuruna ulaşmak mümkündür. İdeal okul, tarihten günümüze eğitim geleneğinin seçkin temsilcisi birçok eğitimci,  yazar, bilim insanı ve devlet yöneticisi tarafından sıklıkla dile getirilen, gerçekleşmesi yönünde mevcut tüm çabaların ortaya konması istenen önemli bir kavram olmuştur. Teorikte ideal okul düşüncesine yönelik kapsamlı ve tatmin edici birçok tarif ve tanım yapılırken insanlık tarihinin hiçbir döneminde yüzde yüz ‘ideal okul’ olarak kabul edilen bir okul türüne rastlanmamıştır. Çünkü bu konu; çağdaş istek, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda şekillenen ve tamamen öznel bir bakış açısına dayanan, değişken tutum ve davranışların büyük oranda belirleyici olduğu bir yapıya sahiptir. Ütopik olmayan ama gerçekleşmesi hayli zor bu tür bir okul düşüncesinin idealize edilip doğru ve gerçek bir hedef olarak toplum ve ulusların önüne konulmasında esas itibarıyla herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Keywords

Abstract

It is possible to reach the concept of 'ideal school' from the simplest definition of education. The ideal school has been an important concept that has been frequently mentioned by many educators, writers, scientists and state administrators, who are the distinguished representatives of the educational tradition from the past to the present, and that all current efforts are desired to be put forward. While many comprehensive and satisfactory definitions have been made for the idea of an 'ideal school' theoritically,  no school type that is fully accepted as an 'ideal school' has been encountered in any period of human history. Because this subject has a structure that is shaped in line with the demands, needs and expectations of the age and is based on a completely subjective point of view, in which variable attitudes and behaviors are largely decisive. There is essentially no obstacle to the idealization of such a non-utopian school idea, which is really very difficult to achieve, and to bring it to the agenda of societies and nations as a real goal.

Keywords