Minyatür Sanatında Yapışık İkizler

Author:

Year-Number: 2023-36
Number of pages: 1-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Literatürde siyam ikizleri olarak geçen yapışık ikizler nadiren karşılaşılan bir anomalidir. Meydana gelme nedeni günümüzde bile hala tam olarak bilinmemektedir. Yapışık ikizler, hayati organlarının ve vücutlarının bir kısmını ortak paylaşmaktadır. Bu ikizler insanlığın tarihi boyunca tuhaf olarak kabul görmüş, tıbbi olarak bilgilerin yetersiz kaldığı zamanlarda doğaüstü varlıklar olarak algılanmışlardır. Tarih boyunca siyam ikizleri lanetlenmiş, onlara korkuyla yaklaşılmış ve garip varlıklar olarak görülmüşlerdir. Zaman zaman yaşanılan felaketlerle bile ilişkilendirilmişlerdir. Bazen de bu şekil bozukluğuna insanlar ruhani ve doğaüstü anlamlar da yüklemişlerdir. Bazı toplumlarda ise yaratılışlarındaki gizemden dolayı kutsal olarak kabul görmüş, dahası tanrısallaştırılmışlardır. Yapışık ikizler farklı kültürlerde sanatçılara esin kaynağı olmakta, resim, heykel, minyatür gibi eserlerde yapışık ikiz tasvirleri yer almaktadır. Araştırma kapsamında minyatürlerde yer alan yapışık ikiz örnekleri incelenmektedir. İncelenen minyatürlerde farklı türde yapışık ikizlik durumları bulunmaktadır. Tıp literatüründe yapışık ikizlerin varyasyonları yani yapışıklık durumları sınıflandırılarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalardan disefalik, parapagus ve cephalothoracopagus yapışıklık türlerinin minyatürlerdeki tasvirlerle örtüştüğü görülmektedir. Yapışık ikizlerle ilgili minyatür örnekleri Acâibü’l-Mahlukat ve Garaibü’l-Mevcudat nüshalarında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Conjoined twins, which are referred to as siamese twins in the literature, are a rarely encountered anomaly. The cause of its occurrence is still unknown even today. Conjoined twins share some of their vital organs and bodies in common. These twins have been regarded as strange throughout the history of humanity, and have been perceived as supernatural beings when medical information was insufficient. Throughout history, Siamese twins have been cursed, feared, and seen as strange beings. They have even been associated with disasters from time to time. Sometimes, people have attributed spiritual and supernatural meanings to this deformity. In some societies, they were accepted as sacred due to the mystery of their creation, and moreover, they were deified. Conjoined twins are a source of inspiration for artists in different cultures, and there are depictions of conjoined twins in works such as paintings, sculptures and miniatures. Within the scope of the research, conjoined twin samples in miniatures are examined. There are different types of conjoined twins in the miniatures examined. In the medical literature, variations of conjoined twins, that is, conjoined states, are defined by classification. From these definitions, it is seen that dyscephalic, parapagus and cephalothoracopagus adhesion types overlap with the depictions in miniatures. Miniature examples of conjoined twins are found in copies of Ajaib al-makhluqat and Ghara’ib al-Mawjudat.

Keywords