Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ekolojik Vatandaşlık ve Yeşil Aklama

Author:

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 10:15:11.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 112-128
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal Bilgiler dersinin var oluş amaçlarından biri doğal kaynakları koruyan ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olan bireyler yetiştirmektir. Bu duyarlılıkta yetişen bireylerin çevreyi ve doğayı korurken bilinçli olmaları gerekmektedir. Sosyal Bilgiler dersi bu bilinci kazandıracak ve topluma yön verecek derslerden biridir. Bu çalışmanın temel amacı; Sosyal Bilgiler Eğitiminde yeni bir kavrama yer vererek yeşil aklamayı açıklamak, ekolojik vatandaşlık ile var olan ilişkisini ortaya koymaktır. Dünya’da yaşanan iklim krizinin yeni bir vatandaşlık boyutunu zorunlu kılmaya çalıştığı bir döneme girildiği söylenebilir. Ekolojik vatandaşlık denilen bu boyutta bireyler çevreyi koruma sorumluluğu kazanır ve çevrelerini de bu sorumlulukla yetiştirmeye çaba göstermektedir. Çevreyi koruma içgüdüsüyle hareket eden bireylerin yeşil ürün, çevre dostu ürün, geri dönüştürülebilir ürün alma eğilimlerinin yapılan çalışmalarda yüksek olduğu tespit edilmiştir. Büyük şirket veya kurumların bu satın alma eğilimine sahip olan bireyleri çeşitli yollarla yanılttığı durum yeşil aklama olarak değerlendirilmektedir. Bir işletmenin ya da ürünün çevreciymiş gibi sunulması, asılsız ve dikkat dağıtıcı unsurlar içeren çevresel iddiaların reklamlarda, halkla ilişkilerde veya ambalajlarda yer almasına yeşil aklama denir. Bireylerin yeşil aklama kavramını okul çağında öğrenmeleri ve yanılgıya düşmemeleri için Sosyal Bilgiler dersi önemli bir rol oynamaktadır.  Bu çalışmanın sonucunda yeşil aklama tuzağına düşmemek adına Sosyal Bilgiler dersi içinde yer alan kazanım ve konuların irdelenip anlatılması; medya okuryazarlığı dersine giren Sosyal Bilgiler eğitimcilerinin üzerine de önemli görevler düştüğü tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the purposes of the Social Studies class is to cultivate individuals who protect natural resources and have a sustainable understanding of the environment. Individuals who grow up with this sensitivity need to be conscious in protecting the environment and nature. The Social Studies class is one of the lessons that will bring this consciousness and guide society. The main goal of this study is to explain green laundering by introducing a new concept in the Education of Social Studies, and to illustrate its existing relationship with ecological citizenship. One could say that the world climate crisis has entered a period when it is struggling to compel a new dimension of citizenship. In this dimension, so-called ecological citizenship, individuals gain a responsibility to protect the environment and make efforts to cultivate their environment with that responsibility. Moving on an environmental protection instinct, individuals have been found to have a high propensity for buying green products, eco-friendly products, recyclable products. The case is considered green laundering, where large corporations or organizations mislead individuals who have a tendency to buy it in various ways. Offering as if a business or product is green is a greenback when environmental claims containing baseless and distracting elements appear in advertising, public relations, or packaging. The Social Studies class plays an important role in ensuring that individuals learn and don't misunderstand green laundering in the school age. The result of this study is an examination of the benefits and topics of the Social Information course, not to fall into the green-laundering trap; it has also been found to have a significant role fallen on top of the Social Information educators who attend a media literacy class.

Keywords