Hayvan Figürü Üzerine İnceleme; Halk Şairi Gülden

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-29 13:09:12.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 308-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk edebiyatı, sanat dalında olduğu gibi paleolitik devirden itibaren gelişerek günümüze gelen, zaman zaman başka kültürlerin etkisine girerek yeniden ortaya çıkmıştır. İnsanoğlu yaşamı boyunca çeşitli sebeplerden ötürü diğer milletlerle iletişim kurmuştur. Gerek geçiş dönemi evrelerinden birisi olan evlilik yoluyla gerekse ticaret yoluyla iletişim kuran topluluklar birbirlerinin; kültürlerinden, sanatlarından, edebiyatlarından etkilenmiştir. Bu etkilenmenin beraberinde meydana gelen Türk edebiyatında mitoloji, destan, masal, öykü, şiir başta olmak üzere birçok nazım ve nesir şeklinde etkileşimlerin bulunduğu aşikârdır. Birbirleriyle etkileşim halinde olan bireylerin aidiyet gelişiminde kültürün etkisi olduğu bilinmektedir. Türklerin yaşam ve inançlarında teşekkül ettirdiği anlatıla gelen; bazen yol gösterici, bazen de av, avcı ve koruyucu olarak kullanılan hayvanların çoğunlukla güçlü ve korkusuz olmalarından dolayı kutsal görülmeleri, simge olarak kullanılmalarına sebebiyet vermiştir. Sedat Bahadır’ın kaleme aldığı “Artvinli Halk Şairi Gülden” eserinden hareketle Türk toplumunda ve kültüründe simgeleşen hayvan figürleri ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Turkish literature, as in art, has developed from the Paleolithic era and re-emerged under the influence of other cultures from time to time. Mankind has communicated with other nations for various reasons throughout his life. Communities that communicate through marriage and trade, which are one of the transitional phases, are related to each other; influenced by their culture, arts and literature. It is obvious that there are many interactions in the form of verse and prose, especially mythology, epic, fairy tale, short story, and poetry in Turkish literature that came about with this influence. It is known that culture has an effect on the development of belonging of individuals who interact with each other. It is told that the Turks formed in their lives and beliefs; The fact that animals, sometimes used as guides, sometimes as prey, hunter and protector, are seen as sacred because they are mostly strong and fearless, caused them to be used as symbols.  Sedat Bahadır's work "Artvinli Halk Şairi Gülden", animal figures symbolized in Turkish society and culture are discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics