Risale-i Nur Külliyatının Dil, Anlatım ve Stilistik Özellikleri Bakımından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-18 00:14:54.0
Language : Turkish
Konu : Turkish language
Number of pages: 285-307
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil ve anlatım edebi eserin en önemli özelliklerindendir. Bir eserin okunur, anlaşılır olması dil ve anlatıma bağlıdır. Yazın sahasında kendi zamanını aşan pek az eser vardır. Bunların bir kısmı yazıldığı zaman rağbet görmemiş, sonradan anlaşılmış. Bir kısmı yazıldığı dönemden itibaren ilgi çekmiştir. Risale-i Nurlar hem yazıldığı zamanda hem de sonrasında çok rağbet gören eserler arasındadır. Türk dilinde yazılan eserlerin dil ve anlatımı üzerinde ciddi çalışma yapılmamış olması eksikliktir. Eserler, daha çok içeriğindeki dini sahalarda incelenmiş, bu anlamda farklı çalışmalar yapılmıştır. Ancak eserlerin çok okunması ve güncelliğini kaybetmemesi sadece içindeki dini ve ilmi literatür sebebiyle değil aynı zamanda dil ve anlatımındaki başarısındandır. Nitel araştırma tekniği ve doküman analizi yöntemi ile çalışılmıştır. Çalışmada Risale-i Nur eserlerinin dil, anlatım ve stilistik unsurları 39 madde halinde örneklendirilmiş ve yorumları yapılmıştır. Eserlerde Türkçenin çok başarılı bir şekilde kullanıldığı, kendine has bir üslubun bulunduğu belirlenmiştir. Külliyatın metinlerinin dil, anlatım ve stilistik açıdan ustalıkla örgülendiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Language and expression are the most important features of a literary work. The readability and comprehensibility of a work depend on the language and expression. In the field of literature, there are very few works that transcend their time. Some of these were not popular when written but were understood later. Some of them have attracted attention since the time they were written. Risale-i Nur is among the most popular works both at the time it was written and afterward. It is a shortcoming that serious studies have not been carried out on the language and expression of the works written in Turkish. The works were examined mostly in the religious fields in their content, and different studies were carried out in this sense. However, the fact that the works are widely read and have not lost their currency is not only because of their religious and scientific literature but also because of their success in language and expression. It was studied with qualitative research techniques and document analysis methods. In the study, the language, expression, and stylistic elements of Risale-i Nur’s works were exemplified in 39 items, and their comments were made. It has been determined that Turkish is used successfully in the works and has a unique style. It has been determined that the texts of the corpus are masterfully knitted in terms of language, expression, and stylistic.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics