Okul Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Stratejileri Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 192-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde hemen her kesimdeki bireylerin yaşadığı sorun zaman yetersizliğidir. Kısıtlı olan bir süre zarfında bireylerin kendilerine tevdi edilen işleri yetiştirememesi durumu, bireyleri zamanı daha iyi değerlendirmeye sevk etmiştir. Bu da insanlarda zamanlarını daha iyi değerlendirme alanında kafa yormaya ve bu konudaki var olan bilgilere ulaşmayı öncelikli hedef konumuna getirmiştir. Zaman yönetiminde temel gaye, günün her anını iyi ve planlı bir şekilde değerlendirmek olmalıdır. Zaman yönetimi bireyin kendisini değerlendirmesi; yaşadığınız olayların kontrol altında tutması ve olayları kendisinin yönetmesidir. Zamanı iyi yönetme okul yöneticilerinin de birincil önceliği ve temel hedefleri arasında olmalıdır. Okul yöneticilerinin zamanlarını iyi planlayıp daha verimli geçirmeleri ve gerekli olan çalışmaları yapmaları için iyi bir zaman yönetimini becerisine sahip olmaları gerekiyor. Günlük karşılaştığımız olayların ne kadarı bizim irademizle gerçekleşiyor? Hangilerinin oluşmasında bizim dâhilimiz var? Meydana gelen olaylarda bizim ne kadar etkimiz var? Eğer zamanı iyi kaliteli değerlendirip zamana hükmedebiliyorsak bu soruların cevabının olumlu olması gerekiyor. Günümüz modern yönetim anlayışında temel unsurlardan biri zamanın etkili ve verimli olarak kullanılmasıdır. Okul yöneticileri, zamanını verimli kullanmalı ve okulu için gerekli etkinliklere ayırmalıdır. Okul yöneticilerinin başarısı, yöneticinin okula ayırdığı zamanın çokluğu ile değil de bu sürenin ne kadarını verimli kullandığına bakılarak değerlendirilmelidir. Okul yöneticileri görevlerini yaparken ve bu görevlere ne kadar zaman ayıracaklarını ancak iyi bir zaman yönetimi strateji ile başarabilirler. Böylece okul gelişimine olumlu katkı sağlayabilirler. Bu proje çalışmasında literatür taraması ile derleme bir çalışma yaparak okul yöneticilerinde bulunması gereken Zaman Yönetimi Stratejilerini inceledik.

Keywords

Abstract

Lack of time is a challenge that people in practically every sector of society nowadays face. People have started to use their time more efficiently as a result of the circumstance where they are unable to finish the duties assigned to them in the allotted time. People now prioritize thinking about how to manage their time more effectively and accessing available knowledge on this issue as a result of this. Utilizing each minute of the day wisely and deliberately should be the fundamental objective of time management. It involves regulating the events you experience and keeping them under control. Time management is a person's judgment of themselves. Every minute spent in school is extremely significant, and in order to make the most of this time, school administrators need to recognize the significance of working collaboratively on all educational and training initiatives at the institution and successfully managing time. Time management should be a top goal in today's world when production and efficiency are more important than the quantity of time spent in school. One of the top responsibilities and primary objectives of school administrators should be time management. To effectively plan their time, use it more wisely, and complete the necessary tasks, school administrators must have solid time management abilities. How many of the events we experience every day are the result of our will? Which ones did we contribute to the creation of? How much power do we really have over what happens? The answers to these questions must be affirmative if we can effectively use and manage our time. The effective and efficient use of time is one of the fundamental components of today's modern management philosophy. School administrators should plan their time wisely and devote it to tasks that are important for their institution. The effectiveness of school administrators should be judged by how much of their time is spent working productively, rather than by how much time they spend on the school. Only with an effective time management plan can school administrators keep track of their obligations and the amount of time they will commit to each work. They can so contribute favorably to the growth of the institution. In this project study, we made a compilation study with a literature analysis to analyze the time management strategies that school administrators should possess.

Keywords