Merkezi Sınava Hazırlanan Öğrencilerin Sınav Kaygılarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-19 17:52:06.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 262-284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 8. sınıfı yeni bitirip Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a girecek öğrencilerin sınav kaygılarının öğretmen ve öğrenci görüşleri ışığında belirlenmesini ve bu görüşlerin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma, Adıyaman merkez ilçesi 4. Bölgede bulunan 9 ortaokulun 8. sınıfında okuyan 302 8. sınıf öğrencisi ve aynı okullarda görev yapan 102 öğretmenin görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Nicel araştırma tekniğinin kullanıldığı araştırmada öğrencilerin kaygı düzeylerinin ve kısmen kaygı nedenlerine ilişkin görüşlerinin alınmasını amaçlayan anket uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen ve öğrencilere uygulanan anket verileri incelendiğinde, Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a hazırlanan öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun Merkezi Sınava hazırlık sürecinde çeşitli nedenlere bağlı olarak kaygılandığı, özellikle aile, yönetici, öğretmen ve akran baskısının öğrencilerin kaygı düzeyini arttırdığı, aşırı kaygının sınava hazırlık sürecini olumsuz etkilediği görüşleri ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to ascertain, in light of teacher and student opinions, the exam anxiety of students who have just completed the eighth grade of secondary school and will sit for the Ministry of National Education's Central Examination for Secondary Education Institutions. The survey was created using the opinions of 302 eighth-grade students from nine secondary schools in the fourth region of the Adyaman central district as well as 102 teachers employed in those same institutions. In the study, which employed the quantitative research method, a questionnaire was utilized to gather data on the students' levels of anxiety as well as some of their opinions regarding the causes of anxiety. A significant majority of the students preparing for the Central Exam for Secondary Education Institutions are concerned due to a variety of factors during the preparation process, especially family, administrator, teacher, and peer pressure increase the students' anxiety level, and excessive anxiety increases the preparation process for the exam, according to survey data applied to teachers and students in the study. There have been unfavorable outcomes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics