Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğünde Müzik ile İlgili İlgili Kavramların Söz Varlığı

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-16 22:47:46.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili
Number of pages: 318-340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik, insanlığın var olmasıyla beraber ortaya çıkmış bir kavramdır. İnsanlık, her zaman duygu ve düşüncelerini aktarmanın bir yolunu arayıp bulmuştur. Müzikte duygu ve düşünceleri aktarmada en kuvvetli yol olmuştur. Geçmişe baktığımızda müzik insanların hem kendi duygu ve düşüncelerini aktarma da hem de sosyal birçok alanda etkili olmuştur. Müzik, Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk andan itibaren Türk Folklorunun ana unsurlarından biri olmuştur. Onlar, hem sosyal hem de kültürel yaşantılarında müziğe her daim yer vermiştir. Türklerin müzikle tanışması Orta Asya’da yaşadıkları döneme kadar gitmektedir. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan bu yolculukta Eski Türkçeden itibaren müzik ve müzikle ilgili kavramlara rastlıyoruz. Bu çalışmada Halk Ağzından Derleme Sözlüğünde müzik ve ilgili kavramları tespit edeceğiz. Ortaya çıkan söz varlığının bölgelere göre dağılımını yapacağız.

Keywords

Abstract

Music is a concept which emerged with  the existence of humanity. Humanity has been always sought and found a way to convey its feelings and thoughts. Music has also been the the most powerful way to convey these emotions and thoughts. When we look at the past, music has been effective both in conveying people's own feelings and thoughts and in many social domains. Music has been one of the main factors of Turkish Folks since the first time the Turks appeared on the stage of the history. Turks have always included music in their social and cultural  living . The Turks' acquaintance with music goes back to the era where they lived in Central Asia.On this journey from Central Asia extend across to Anatolia, we encounter music and concepts that related to music as from Old Turkish. In this study, we will try to determine music and related concepts in the Dictionary of Compilation from Folk Dialects. We will distribute the resulting vocabulary by regions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics