Müzelerin Bir Bölge İçin Turizm Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi: Diyarbakır Arkeoloji Müzesi Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 178-191
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzeler, tarihi ve kültürel mirası korumanın yanı sıra turizm açısından da önemli bir çekicilik unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, bölge turizmi açısından müzelerin önemini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma türlerinden doküman analiz yönetimine başvurulmuştur. Nitel araştırmanın bir parçası olan doküman analizi mevcut basılı veya yazılı belgelerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve yorumlanmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Arkeoloji Müze Müdürlüğü ve Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü'ndeki mevcut basılı veya yazılı belgeler detaylı bir şekilde incelenmiş ve veriler toplanmıştır. Buna göre, son yıllarda kültür turizmi kapsamında binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan Arkeoloji müzesi, içeresinde bulunan St. George Kilisesi kültür sanat merkezi, Eski Kolordu Komutanlığı binasındaki müze kafe önemli bir turizm çekim merkezi olarak dikkat çekmektedir. Diğer bir sonuca göre, Diyarbakır’daki arkeoloji müzesinin son yıllardaki ziyaretçi sayısı incelendiğinde Türkiye’deki 22 arkeoloji müzesi arasından 7. sırada yer alması gelecek yıllar için turizm katkısı açısından umut vaat ettiğinin göstergesidir.

Keywords

Abstract

Museums are considered significant attractions not only for preserving historical and cultural heritage but also for tourism. This study aims to examine the importance of museums in regional tourism. Document analysis, a qualitative research method, has been employed in this study. Document analysis, as a component of qualitative research, involves a thorough examination and interpretation of existing printed or written materials. In this context, the available printed or written documents from the Diyarbakır Provincial Directorate of Culture and Tourism, Archaeology Museum Directorate, and Revenue Management Center Directorate were meticulously examined, and data were collected. Accordingly, within the scope of cultural tourism in recent years, the Archaeology Museum, which has become a destination for thousands of visitors, the St. George Church cultural and arts center located within it, and the museum cafe in the Former Army Corps Headquarters building, stand out as significant tourist attractions. According to another result, when examining the recent visitor count of the Archaeology Museum in Diyarbakır, its placement as 7th among the 22 archaeology museums in Turkey signifies a promising indication in terms of future prospects for its contribution to tourism.

Keywords