Bozburun Yarımadası’nda (Marmaris) Arazi Kullanımı Değişimi (1990-2018)

Author :  

Year-Number: 2023-38
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 12:05:03.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 255-269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bozburun Yarımadası, Ege Bölgesi’nde Muğla ilinin Marmaris ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Yarımada, yerli ve yabancı turizm çevrelerince Türkiye’nin önemli destinasyonları arasında gösterilmektedir. Özellikle 1980’li yıllardan sonra verilen turizm teşvikleriyle birlikte Marmaris ve yakın çevresinin popülerliği giderek artmış, günümüzde ülke ekonomisine ciddi bir katkı sunar hale gelmiştir. Ancak yarımadanın birçok kesiminde kontrolsüzce büyüyen yapılaşma, taşkın ovaları ve kıyı çizgisini büyük oranda işgal ederek sürdürülebilirliğe tehdit oluşturur hale gelmiştir. Bu çalışmada bu değişimin nicel olarak açıklanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada 1990 ve 2018 yıllarına ait Copernicus Global Land Service (CGLS) arazi kullanım verileri temin edilmiş, Corine yöntemi esas alınarak CBS ortamında sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler arazi çalışmalarıyla teyit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yarımada genelinde meydana gelen arazi kullanım değişimlerinin oldukça belirgin düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu hızlı değişimler, bölgede gelecekte planlanacak yatırımların ve yapılaşmanın doğal koşulları göz ardı etmeden, daha titiz planlanması gerektiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Bozburun Peninsula is located within the borders of Marmaris district of Muğla province in the Aegean Region. The peninsula is shown among the important destinations of Turkey by local and foreign tourism circles. Especially with the tourism incentives given after the 1980s, the popularity of Marmaris and its surroundings has increased gradually, and today it has become a serious contribution to the country's economy. However, the uncontrolled growth in many parts of the peninsula has become a threat to sustainability by occupying the flood plains and the coastline to a large extent. In this study, it is aimed to explain this change quantitatively. In this context, Copernicus Global Land Service (CGLS) land use data for the years 1990 and 2018 were obtained and classified in the GIS environment based on the Corine method. As a result of the analyzes made, it has been determined that the land use changes occurring throughout the peninsula are at a very significant level. These rapid changes show that future investments and construction in the region should be planned more carefully without ignoring the natural conditions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics