Türk-Moğol Kavimleri Arasında Hristiyanlığın Yayılması: Kerayitler, Naymanlar, Uygurlar ve Öngütler

Author :  

Year-Number: 2023-38
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 12:05:44.0
Language : Türkçe
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 345-368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, genellikle etnik aidiyetleri üzerine fikir yürütülen Kerayitler, Naymanlar, Uygurlar ve Öngütlerin Hristiyanlık ile olan ilişkilerine odaklanmaktadır. Makale kısmen etnik kimlik tartışmalarını söz konusu etse de bu konuda bir yargı ortaya koymak hedeflenmediğinden onlardan Türk-Moğol kavimleri olarak bahsedilmiştir. Son zamanlarda araştırmacıların Türklüğü konusunda şüphe olmayan Uygurların yanına Öngütleri de ilave ettiklerini belirtmek gereklidir. Asya’nın geniş coğrafyasında çoğu zaman birbirlerine komşu nadiren ise uzak düşen bu toplulukların en ilginç yanı, diğer halklardan daha fazla Hristiyanlık ile birlikte anılıyor oluşlarıdır. Ne var ki bu, pek çok örnek için düşünüleceği gibi, bütünün tüm fertlerini kapsayan bir Hristiyanlaşmaya da yorulmamalıdır.

Keywords

Abstract

This article focuses on the relations of the Keraits, Naimans, Uighurs, and Onguts with Christianity, whose ethnic identity is often debated. Although the article partly deals with ethnic identity debates, it does not aim to make a judgement on this issue and therefore refers to them as Turkic-Mongolian tribes. It should be noted that recent scholars have added the Onguts to the Uighurs, whose Turkishness is not in doubt. The most interesting aspect of these communities, which are often neighbouring and rarely distant from each other in the vast geography of Asia, is that they are associated with Christianity more than other peoples. However, this should not be attributed to an all-encompassing Christianisation, as is the case in many other examples.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics