Polonya’daki Karay Türkleri Hakkında Malumatlı Bir Bibliyografya Denemesi: Almanach Karaimski Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-38
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 12:05:59.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 121-142
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karaylar, Karaizm olarak bilinen bir Yahudilik biçimine bağlı olan bir Türk topluluğudur. Kendi aralarında Tatarca’nın bir lehçesini konuşan ve MS 800 civarında Yahudiliğe geçen bir Türk-Tatar krallığı olan Karayların, Hazarlardan geldikleri/Hazarların torunları oldukları ifade edilir. Karayca, birlikte Batı Kıpçak Türk dilleri grubunu oluşturan Kırım Tatarcası, Karaçay-Balkarca ve Kumukça ile bağlantılıdır. Bu çalışmada 2007’de bir sayı, 2013-2022 yılları arasında ise yıllık birer sayı olarak yayın yapan “Almanach Karaimski” dergisinde yayınlanan çalışmaların malumatlı künyeleri verilmiştir. Bitik-Karaimską Oficynę Wydawniczą (Bitik-Polonya Karaim Birliği Yayınevi) tarafından yayınlanan Almanach Karaimski, Karay Türklerinin tarihini, kültürünü, dini inançlarını, göçlerini, folklorunu, dillerini, siyasi ve sosyal çalkantılar karşısındaki tutumlarını, Hazar Türkleriyle olan bağlantılarını vb. içeren makaleler yayınlaması bağlamında istisnai bir örnektir. Bu dergide yayınlanan çalışmalar Karay Türklerinin folkloru, dini inançları, tarihi, nüfusu ve Türk toplulukları içerisindeki yeri bağlamında oldukça önemlidir.

Keywords

Abstract

The Karaites are a Turkic community that adheres to a form of Judaism known as Karaism. They speak a dialect of Tatar among themselves and are said by many to be descendants of the Khazars, a Turkic-Tatar kingdom that converted to Judaism around 800 CE. Qarai is related to Crimean Tatar, Karachay-Balkarian, and Kumuk, forming the Western Kipchak Turkic languages group. This study gives information about the studies published in the journal "Almanach Karaimski," which published one issue in 2007 and one issue annually between 2013 and 2022. Almanach Karaimski, published by Bitik-Karaimską Oficynę Wydawniczą (Bitik-Polish Karaim Union Publishing House), is an exceptional example in terms of publishing articles on the history, culture, religious beliefs, migrations, folklore, languages, attitudes towards political and social turmoil, connections with the Khazar Turks, etc. of the Karaite Turks. The studies published in this journal are critical in the context of the folklore, religious beliefs, history, population, and place of the Karaite Turks within the Turkic communities.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics