Çalışanların Mobbing Sorununun İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 424-448
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mobbing ya da bullying terimleri,  işyerlerindeki şiddetli bir taciz biçimini tanımlamak için sunulmuştur. Mobbing ve bullying terimleri aynı olguyu tanımlamaktadır. Bu nedenle birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Mobbing,  düşmanca ve gayri ahlaki iletişim biçimlerini de kapsayan bir ya da daha fazla kişinin genellikle herhangi birine karşı amaçladığı ve sistematik olarak yapılan psikolojik terör olarak tanımlanmıştır. Bullying ise fiziksel saldırı,  zorbalık ve şiddet anlamlarına gelmektedir. Yani okulda gerçekleştirilen veya ortaya çıkan yoğun bir fiziksel sinirlilik hareketi olarak ta karakterize edilebilir. Mobbing anlık bir olayı değil planlı bir süreci ifade eder. Dolayısıyla bu süreç başlangıç,  büyüme ve gelişme,  şiddet ve çöküş gibi evreleri barındırmaktadır. Mobbinge hedef olan insanlar,  duygusal olarak mutsuz bir iş ortamında çalışmaya maruz kalır. Mobbing,  kurbanların sağlığını etkiler ve konsantrasyonlarını düşürür. Sistemli ve devamlı bir şekilde tekrarlanan psikolojik baskıların etkileri,  birey üzerinde birikimli zararlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bunun sadece sosyal yönden değil ekonomik yönden de önemli zararları olduğu görülmektedir. Hastalanan birey,  bozulan ruhsal ve fiziksel sağlığın tedavisi için harcamak yapmak zorunda kalır hatta işini kaybeder.Ayrıca çalışanlar arasında iletişim ve grup çalışmalarını da kapsayan hoş olmayan ilişkilerin varlığı,  genellikle iş verimliliğini de olumsuz olarak etkiler. İşyerinde kötü niyetli tacizkar davranışlar sergilendiğinde iş yaşam kalitesi de çalışanlar arasındaki bu tür bozuk ilişkilerden etkilenir. Bu proje Türk iş yaşamındaki mobbing sendromunun,  iş yaşam kalitesine olan etkisini sunma çabasındadır. Ayrıca,  işyerlerindeki mobbing fenomenine karşı bir takım öngörüler ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The terms mobbing or bullying has been introduced into the literature to describe severe forms of harassment in the workplace. These terms could be used interchangeably. Mobbing is defined as psychological terror at work,  involving hostile and ımethical communication,  aimed systematically by one or more persons usually against another person. Bullying means physical attack,  bullying and violence. In other words,  it can also be characterized as an intense physical act of irritability that occurs at school. Mobbing refers to a planned process,  not a momentary event. Therefore,  this process includes stages such as beginning,  growth and development,  violence and collapse.Mobbing is used in some different term as Psychological Harassment,  Bullying,  Psychological Terror. People who have become mobbing targets often work in an emotionally unhealthy environment. Mobbing affects the victims’s health and loss of their concentration. The effects of systematic and constantly repeated psychological pressures appear in the form of cumulative damages on the individual. It is seen that this has important damages not only socially but also economically. The sick individual has to spend for the treatment of his deteriorated mental and physical health,  and even loses his job. In addition to unpleasant working relations,  including the breakdown                of communication and teamwork,  mobbing generally impacts overall productivity negatively as well. Mobbing is a multidimentional,  multidisciplined and a compIex subject which exists in labor environment from the very beginning; but it is ignored by everybody who takes place in this process due to human nature. Everybody with no difference in culture and in sex can be subject to mobbing which has very serious results. This project is an attempt to evaluate the effects on the quality of workplace of the mobbing syndrome which came to increasing characterize large sections of the labor markets in Turkey. Moreover the paper concludes with somes proposals aimed at reducing the mobbing phenomenon the workplace.

Keywords