Şamanizm’de Katharsis’i Aramak

Author :  

Year-Number: 2023-38
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 12:07:27.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 270-281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şamanizm, kimine göre Türklerin eski dini, çoğunluğa göre ise bir inanç sistemi olarak tanımlanmaktadır. Makale kitap ya da tez olarak farklı türlerde  üzerine  çok sayıda araştırma yapılan bir konudur. Biz de bu çalışmada, Şamanizm ile Katharsis kavramı arasındaki benzerlikleri araştırmaya çalışarak yola çıktık. Ve bu araştırma neticesinde ortaya konmaya çalışılan benzerlikler, birer başlık altında aktarılmaya çalışıldı. Katharsis terim olarak Türkçe’de, “arınmak ve temizlenmek” anlamına gelmektedir. Tüm kötü kişilik özelliklerinden temizlenmek beraberinde arınmayı getirecek, neticede akla ve bilime yaslanan insanların olduğu yerde katharsis işlevini gerçekleştirebilecektir. Bu durumun benzer bir şekilde Şamanizm’de de var olduğu gerçeği bilinmeli ve toplum düzenini sağlamak başta bir şamanın görevlerinden birisi olmaktadır. Yaratım, üretme, zihin ve akıl üstünlüklerinden bahsederken, katharsis kavramı ile Şamanizm’in benzer yanları ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte sanat ve sanatçı kavramları da konu içinde değerlendirmeye alınmıştır. Konumuz gereği, Şamanizm’de olduğu gibi katharsizm de, psikolojik veya fiziksel olarak tıp bilimi kavramı çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Shamanism is considered by some to be the ancient religion of the Tūrks and by the majority to be a belief system. There is a large number of research on it in different genres such as articles, books or theses. In this study, we have tried to investigate the similarities between Shamanism and the concept of catharsis. And as a result of this research, the similarities that we have tried to reveal were tried to show.  In Turkish, catharsis means "purification and cleansing". Get rid of the all bad personalities will bring purification so, catharis will be able to fulfill its function in place that based on reason and science. In a similar way, the fact that it also exists in Shamanism should be recognized, and that a shaman is in the first place responsible for maintaining social order. When we talk about the supremacy of creation, production, mind and intellect; the similar aspects are appearing between consept of catharis and shamanism. Also, With this subject, Consepts of art and artist is taken to be evaluated. Due to our subject matter; as carried out shamanism, also catharism is tried to be carried out based on typology.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics