Rus Biçimciliğinden Türk Öykücülüğüne: Alışkanlığı Kırma Terimi

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 317-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alışkanlığı kırma terimi Rus Biçimcileri’nin ortaya koyduğu bir kavram ve biçimdir. Türk hikâyecilerinin kaleme aldıkları eserlerde yazım, noktalama, farklı betimlemeler ile şekillerin kullanımının okurun gözüne ya da zihnine sıra dışı gelen hikâyelerin ne şekilde, kimler tarafından ve nasıl işlendiğine dair incelemeler alışkanlığı kırma noktasında çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda edebiyatımızdaki yansımaları ise İsmail Isparta’nın Oyunlar’ı, Haldun Taner’in On İkiye Bir Var’ı, Ferit Edgü’nün Do Sesi, Mine Söğüt’ün Deli Kadın Hikâyeleri, Sevim Burak’ın Yanık Saraylar’ı, Leyla Erbil’in Üç Başlı Ejderha’sı, Murat Özyaşar’ın Ayna Çarpması ve Mustafa Kutlu’nun Ya Tahammül Ya Sefer isimli eserlerindeki bazı öykülere yer verilerek söz konusu terimin eser içinde oluşumu gösterilmiştir. Adı geçen yazarların dışında birçok yazarın eserlerinde yer verdiği alışkanlığı kırma teriminin incelenmesinin ardından eser sahiplerinin hikâyeleri incelenerek alışkanlığı kıran ya da kırmaya çalışan unsurların neler olduğuna değinilmiş ve bu unsurlar eserlerden örneklerle pekiştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The term "breaking the habit" is a concept and form introduced by the Russian Formalists. In the works written by Turkish storytellers, the use of spelling, punctuation, different descriptions and shapes in the works they have written, how, by whom and how the stories that are unusual to the reader's eyes or mind are processed constitute the main theme of the study at the point of breaking the habit. In this context, the formation of the term in our literature is shown by including some stories in İsmail Isparta's Oyunlar, Haldun Taner's On İkiye Bir Kala, Ferit Edgü's Do Sesi, Mine Söğüt's Deli Kadın Hikâyeleri , Sevim Burak's Yanık Saraylar, Leyla Erbil's Üç Başlı Ejderha, Murat Özyaşar's Ayna Çarpması and Mustafa Kutlu's Ya Tahammül Ya Sefer. After examining the term "breaking the habit", which is used by many authors other than the aforementioned authors, the stories of the authors are analyzed and the elements that break or try to break the habit are mentioned and these elements are reinforced with examples from the works.

Keywords