Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Çevre ile İlgili Kazanımların Değerler Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-38
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 12:08:32.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 108-120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken çocukluk dönemi pek çok beceri ve alışkanlığı kazanmak açısından kritik yıllar olduğu gibi çevre bilinci kazanmak açısından da önemlidir. Bu bilinci küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandıracak nitelikli okul öncesi eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Bunun için okul öncesi eğitim programlarının çocuklarda çevre eğitimini destekleyici özellikte olması gerekir.  Okul öncesi eğitim programının çevre eğitimini desteklemesinde, programda yer alan kazanımların niteliği ve niceliğinin nasıl olduğu belirleyicidir. Kazanımların duyuşsal özellikleri ve kazanımlarda hangi değerlerin yer aldığı önemlidir. Bu nedenle bu araştırmada okul öncesi eğitim programında çevre eğitimi ile ilişkili kazanımlarda yer alan değerlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tercih edilmiştir. Okul öncesi eğitim programı kazanımlarından çevre ile ilgili olanlar tespit edilip içlerinde yer alan değerler belirlenmiştir. Programda incelenen çevre eğitimine yönelik, kazanım ve göstergeler gelişim alanlarına göre incelenerek sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak tespit edilen kazanım sayısının az ve kazanımlarda yer alan değerlerin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Program kazanımlarında yer alan değerler olarak sorumluluk başta olmak üzere; saygı ve sevgi değerlerinin yer aldığı görülmüştür. Çocukları çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmek adına çevre eğitiminde değerlere daha fazla önem verilmesi gerekliliği vurgulanarak çalışma sonlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

Early childhood is critical years in terms of acquiring many skills and habits, as well as important in terms of gaining environmental awareness. There is a need for qualified pre-school education programs that will bring this awareness to children from an early age. For this, pre-school education programs should support environmental education in children. The quality and quantity of the gains in the program are determinative in the pre-school education program's support for environmental education. The affective characteristics of the gains and which values are included in the gains are important. For this reason, in this study, it was aimed to determine the values included in the environmental education-related acquisitions in the preschool education program. In this context, document analysis, one of the qualitative research methods, was preferred in the research. Among the achievements of the preschool education program, those related to the environment were determined and the values included in them were determined. Acquisitions and indicators for environmental education examined in the program were classified according to their development areas. As a result, it was stated that the number of achievements determined was low and the values included in the gains were insufficient. In particular, responsibility as the values included in the program acquisitions; values of respect and love. The study was concluded by emphasizing the necessity of giving more importance to values in environmental education in order to raise children as environmentally sensitive individuals.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics