C1 Düzeyi Türkçe Öğretim Setleri Söz Varlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 166-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi son yıllarda bölgesel dengelerin değişimi, toplumsal hareketlilikler ve Türk dış politikasındaki değişimin etkisiyle büyük bir gelişim kaydetmiştir. Bu gelişime istinaden sahada kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikler de zenginleşmiş; aynı eksende ders materyalleri de çeşitlenmiştir. Salt bir uyruktan oluşan yabancılar için hazırlanan içerikler olduğu gibi heterojen gruplara has içerikler de hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti burs programları kapsamında eğitim, kültür, ikamet amacıyla ülkemize gelen farklı uluslardan insanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkî cumhuriyetlerden de benzer amaçlar ve kapsam dahilinde ülkemize gelen Türk soylular mevcuttur. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada da yabancıların geneli için hazırlanan Yedi İklim Yabancılar için Türkçe öğretim seti C1 düzeyi ders kitabının söz varlığıyla Türk soylular için hazırlanan Manas Türkçe öğretim seti C1 düzeyi ders kitabının söz varlığı çeşitli yazılımlar aracılığıyla incelenmiştir. Elde edilen veri tabanı üzerinden sıkılık ve istatistik analizleri gerçekleştirilmiştir.  Her iki ders materyalinin söz varlığında TTR ve Standart TTR düzeylerinin benzer olduğu tespit edilirken kelime ve cümle uzunluklarında standart sapma değerlerinin oldukça farklılaştığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Teaching Turkish as a foreign language has made a great progress in recent years due to the changes in regional balances, social movements and the change in Turkish foreign policy. Based on this development, the approaches, methods and techniques used in the field have also been enriched; On the same axis, course materials have also diversified. As well as content prepared for foreigners consisting of only one nationality, content specific to heterogeneous groups has also been prepared. . Within the scope of the scholarship programs of the Republic of Turkey, there are people from different nationalities who come to our country for education, culture and residence. At the same time, there are Turkish nobles who came to our country from Turkic republics with similar purposes and scope. In this study, in which the survet model was used, the vocabulary of the Yedi İklim Turkish teaching set C1 level textbook prepared for foreigners in general and the vocabulary of the Manas Turkish teaching set C1 level textbook prepared for Turkish nobility were examined through various software. Frequency and statistical analyzes were performed on the obtained database. While it was determined that the TTR and Standard TTR levels were similar in the vocabulary of both course materials, it was determined that the standard deviation values differed considerably in word and sentence lengths.

Keywords