Yapay Zekânın Masal Görselleştirme Pratiğinin Göstergebilimsel Okuması: “Bana Bir Masal Anlat Yapay Zekâ”

Author:

Year-Number: 2023-38
Number of pages: 92-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada yeni bir devrimin başlangıcı olan yapay zekâ ile bütünleşmiş görsel üretim becerisine sahip programların görselleştirme pratiği bir masal üzerinde uygulanmış ve ortaya çıkan görsel sonuçların göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesi yapılmıştır. Distopik bir dünyadan gelmiş gibi görünen ve yeni bir devrimin habercisi olan yapay zekâ günümüzde tüm alanlarda kendine yer bulmaktadır. Bu büyük devrimin en önemli tartışmaları sanat alanını kapsamaktadır. İnsanlardan sonra başka bir varlığın sanat üretme düşüncesi büyük bir heyecan ve tartışma yaratmıştır. Tarih boyunca anlatıların en büyük destekçisi çizimler olmuştur, çocuk kitapları da bu resimleme serüveninin önemli bir parçası haline gelmiştir. Çocuk kitaplarının görselleştirilmesi diğer kitap görselleştirmelerinden daha fazla titizlik gerektirmektedir. Çocukların kolay algılayabileceği, gerektiğinde metnin yerini alabilecek ve çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimini güçlendirecek görseller hazırlanmalıdır. Bu çalışmada seçilen örnek masal Adobe Phototoshop beta ve Adobe Firefly programları kullanılarak görselleştirilmiştir. Oluşturulan görseller daha sonra göstergebilim yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Böylece insanın masal görselleme gücü ile yapay zekânın masal görselleme gücü arasındaki göstergebilimsel farkın anlaşılması için bir örnek inşa edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the visualization practice of programs with visual production skills integrated with artificial intelligence, which is the beginning of a new revolution, was applied on a fairy tale and the resulting visual results were analyzed with a semiotic method. Artificial intelligence, which seems to come from a dystopian world and heralds a new revolution, finds a place in all fields today. The most important discussions of this great revolution include the field of art. The idea of another being producing art after humans has created great excitement and debate. Drawings have been the biggest supporter of narratives throughout history, and children's books have become an important part of this illustration adventure. Visualizing children's books requires more care than other book visualizations. Visuals should be prepared that children can easily perceive, can replace the text when necessary, and will strengthen children's cognitive and psychological development. The sample tale selected in this study was visualized using Adobe Phototoshop beta and Adobe Firefly programs. The created images were then analyzed using the semiotic method. Thus, an example has been constructed to understand the semiotic difference between the fairy tale visualization power of humans and the fairy tale visualization power of artificial intelligence.

Keywords