Edward Said’in Oryantalizm Yorumu Bağlamında Medeniyetler Çatışması Tezi

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:30:58.0
Language : İngilizce
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 351-375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Samuel Huntington’ın Medeniyetler Çatışması Tez’i, Edward Said’in Oryantalizm yorumu bağlamında sorunsallaştırılmakta ve Medeniyetler Çatışması Tez’inin kimlik ve kültüre bakış açısında, Batı dışı olarak tasnif ettiği toplumlara yaklaşımında ve bu toplumlar hakkında temsil etmiş olduğu bilgilerde Oryantalist düşüncenin yansımaları analiz edilmektedir. Çalışmanın sonucunda Medeniyetler Çatışması Tez’inde öteki üzerinde iktidar kurmak amacı ile kurgulanan bilgilerin görünür kılınması, öteki olanı dışlayan, düşmanlaştıran söylemlerin zayıflatılması ve farklılıklar dâhilinde birlikte yaşama deneyimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak bir anlayışın geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem olarak ilk önce Yorumlayıcı Sosyal Bilim aracılığı ile bir bakış açısı benimsenmiş, sonrasında ise Eleştirel Sosyal Bilim anlayışı doğrultusunda Medeniyetler Çatışması Tezi bir eleştirel söylem çözümlemesine tabi tutulmuştur. Said’in ortaya koymuş olduğu Oryantalizm yorumunun anlaşılabilir kılınabilmesi için Oryantalizm söyleminin içine girilmiş, Oryantalizm yorumunun parçalarının bütünle olan ilişkisi derinlemesine incelenmiş ve oluşturulan anlam doğrultusunda Medeniyetler Çatışması Tez’i eleştirel bir yoruma tabi tutulmuştur. Ulaşılan sonuçlara göre Huntington’ın Medeniyetler Çatışması Tez’i, birçok nesnel bilgi ile Oryantalist söylemi bir araya getirmekte ve Oryantalist söylemleri nesnel bilgilerle güçlendirmektedir. Böylelikle Batı’nın iktidarının devamlılığımı sağlamak amacıyla kökenini Oryantalizmden alan ve tarihsel düşmanlıklarla da kuvvetlendirilen bir hegemonik söylem oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu durum Huntington’ın öteki toplumlar ile ilgili oluşturmuş olduğu bilgilerin, duygudaşlığa dayalı özenli bir araştırma sonucunda oluşturulmuş bilgiler olmasından çok iktidar istenci ile kirletilmiş bilgiler olmasına neden olmakta ve toplumları kültürel farklılıklarından dolayı savaşmak zorunda olan yapılar konumuna indirgemektedir.

Keywords

Abstract

In this study, Samuel Huntington's Thesis on the Clash of Civilizations is problematized in the context of Edward Said's interpretation of Orientalism. The reflections of Orientalist thought are analyzed in the Clash of Civilizations Thesis' perspective on identity and culture, in its approach to the societies it classifies as non-Western, and in the information it represents about these societies. As a result of the study, it is aimed to make visible the information constructed in the Clash of Civilizations Thesis with the aim of establishing power over the other, to weaken the discourses that exclude and antagonize the other, and to develop an understanding that will contribute to the strengthening of the experiences of living together within differences. As a method, first a perspective was adopted through Interpretive Social Science, and then the Clash of Civilizations Thesis was subjected to a critical discourse analysis in line with the understanding of Critical Social Science. In order to make Said's interpretation of Orientalism understandable, the relationship of the parts of the interpretation of Orientalism with the whole was examined in depth and the Clash of Civilizations Thesis was subjected to a critical interpretation in line with the created meaning. According to the results obtained, Huntington's Clash of Civilizations Thesis brings together a lot of objective information and Orientalist discourse and strengthens Orientalist discourses with objective information. Thus, in order to ensure the continuity of Western power, an attempt is made to create a hegemonic discourse that is rooted in Orientalism and strengthened by historical hostilities. This situation causes the information Huntington created about other societies to be information polluted by the will to power rather than information created as a result of a careful research based on empathy. Huntington reduces societies to structures that have to fight because of their cultural differences.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics