DP Dönemi Çanakkale Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri (1950-1960)

Author:

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:31:56.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 188-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni Türk devletinin kurucuları, cumhuriyet rejimi ile birlikte Türkiye’de halk iradesi anlayışının yerleşmesi için çok partili hayata geçiş girişimlerinde bulunmuş ancak demokratik kültürün henüz olgunlaşmamış olması, çok partilerin varlığını geciktirmiştir. II. Dünya savaşı sonrası iç dinamiklerle birlikte, zaferin demokratik ülkeler tarafından kazanılması, Türkiye’de çok partili hayata geçişi hızlandırmış ve 1950’de halk iradesinin sandığa yansıdığı ilk serbest seçimlerde Demokrat Parti iktidar olmuştur. DP ile Türkiye yeni bir döneme girerken, bu yeni dönemin seçilmiş milletvekilleri de hem ülkelerine hem de memleketlerine yaptıkları hizmetlerle ülkenin kalkınmasına ve demokrasinin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Bu çalışmada arşiv belgeleri, TBMM Tutanak Dergisi ve Çanakkale gazetelerinden faydalanılmış, DP dönemi Çanakkale milletvekillerinin parlamento faaliyetleri, ülkenin ve Çanakkale’nin kalkınmasına ve demokrasiye olan katkıları ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The founders of the new Turkish state made attempts to transition to a multi-party system in Turkey with the republican regime to establish the understanding of popular sovereignty, but the lack of maturity in democratic culture delayed the existence of multiple parties. Along with internal dynamics after World War II, the victory of democratic countries accelerated the transition to a multi-party system in Turkey, and Democratic Party came to power in the first elections where public will was reflected in the ballot box with free elections in 1950. As Turkey entered a new era with DP, elected parlamentarian of this new era also contributed to the development of democracy and the country’s development with their services to both their countries and hometowns.  In this study, the parliamentary activities of Çanakkale deputies during the DP period were examined according to TBMM Proceedings journal, archive documents, and Çanakkale newspapers, and their contributions to the development of the country and Çanakkale as well as democracy were discussed.

Keywords