Kuran’da Yer Verilmiş Kişisel Ahlak Değerleri

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 23:53:02.0
Language : Arapça
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 429-436
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şüphesiz Kuran, Müslümanların kişisel yaşamlarında, ailelerinde ve toplumlarında istifade edecekleri hazineler içermektedir. Bir Müslüman da buna sarılır ise, hayatta çok hayırlar elde eder. Kur’an, Müslümanları bir şeyi yapmaktan men ettiğinde, bu onun menfaati ve iyiliği içindir. Ve ona bir şey yapmasını emrettiğinde, bu ona mutlaka fayda ve yarar sağlayacaktır. Kur’an-ı Kerim, işaret ettiği bazı değerleri teşvik etmektedir. Değerler konusu, Yunan filozofları ile başlayan eski bir konudur. Yunan filozofları değerler konusunu maddi fayda açısından kullanmışlardır, ancak insan sadece bir madde değil aynı zamanda beslenmeye ihtiyaç duyan bir ruh olduğu için Kuran’ın ahlaki anlamda değerleri kullandığını fark ederiz ve böylelikle biz Kur’an’ın maddiyattan çok maneviyata önem verdiğinin farkına varırız. Kuran’da birçok ahlaki değer vardır, bu yüzden Kuran’ın çok vurguladığı aile değerlerinin farkına varıyoruz bunun sebebi ise İslam’ın ve Kur’an’ın amacının toplumda iyi ve bütünleşmiş bir aile oluşturmak olmasıdır. Aile birbirine bağlı ve güçlü olduğunda, toplum da aynı şekilde güçlü ve birbirine bağlı olur ve böylece bireyi ilgilendiren kişisel değerleri de görebiliriz. Bu kişisel değerler Kuran’da çoktur ve Kuran bu değerlere maddi ve manevi açıdan dikkat çekmiştir, bunun sebebi, İslam’ın insanın hayatında fayda sağlayan maddi şeylere bakan bütünleşmiş bir din olmasıdır. Kur’an, hayata ve insana dünya ve ahiret saadeti getiren ahlaki şeylere bakar. Bu araştırma, Kuran’da geçen kişisel ahlaki değerler konusunu ve bunların iyi bir aile, ardından da sağlıklı ve güçlü bir toplum inşa etmedeki önemini ele almaktadır.

Keywords

Abstract

Undoubtedly, the Qur’an contains treasures that Muslims can benefit from in their personal lives, families and communities. If a Muslim clings to it, he will gain a lot of goodness in life. When the Qur’an forbids Muslims from doing something, it is for his benefit and good. And when you command him to do something, it will surely benefit and will be good for him. The Qur’an encourages some of the values it points to. The subject of values is an ancient subject that started with the Greek philosophers. Greek philosophers used the subject of values for material benefit, but since man is not only a substance but also a soul in need of nourishment, we realize that the Qur’an uses values in a moral sense, and thus we realize that the Qur’an gives importance to the spiritual rather than the material. There are many moral values in the Qur’an, so we are aware of the family values that the Qur’an emphasizes so much, because the purpose of Islam and the Qur’an is to create a good and integrated family in society. When the family is cohesive and strong, society is likewise strong and interconnected, and so we can see personal values that concern the individual. These personal values are plentiful in the Qur’an, and the Qur’an has drawn attention to these values both materially and spiritually, because Islam is an integrated religion that looks at material things that benefit one’s life. The Qur’an looks at life and moral things that bring happiness in this world and in the hereafter. This research deals with the personal moral values mentioned in the Qur’an and their importance in building a good family and then a healthy and strong society.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics