KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri: Şirvan (Azerbaycan) Şehrinde Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:35:09.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 338-350
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)lerin karşılaştıkları en önemli sorunların başında finansal sorunlar gelmektedir. Bunu ortaya koymak amacıyla Azerbaycan’ın Şirvan kentinde çalışma Tarama (Survey) araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri nitel veri toplama yöntemlerinden olan anket ile toplanıp, verilerin analizinde SPSS istatistiki paket programından yararlanılmıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), ülkelerin ekonomik olarak kalkınmalarında ve büyümelerindeki sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda KOBİ’lerde büyüme, gelişme ve teşviklerin sağlanması ülkelerin ekonomisinde canlılığın sağlanmasında önemli bir faktördür. Fakat bu noktada, günümüz koşullarında KOBİ’ler pek çok sebepten dolayı düzenli olarak çalışamamakta ve dolayısıyla ülke ekonomisine sınırlı katkıda bulunmaktadır. Azerbaycan’da KOBİ’ler, sanayi sektöründe çalışan sayısı 50 kişiden  az ve yıllık cirosu 500 bin manat kadar, tarım sektöründe çalışan sayısı 25 kişiden az ve yıllık cirosu 250 bin manat kadar, toptancılık sektöründe  çalışan sayısı 15 kişiden daha az ve yıllık cirosu 1 milyon manat kadar, perakendecilik, hizmet ve diğer faaliyet alanlarında çalışan sayısı 10 kişiden daha az ve yıllık cirosu 250 bin manat kadar olan küçük ve orta ölçekli işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır. KOBİ'lerin yüzleştiği sorunların başında finansal sorunlar olup, bu sorunlar arasında, finans dünyasında yaşanan gelişmelerin yakın olarak takip edilememesi, oto finansman imkanlarındaki kısıtlamalar, kredi alışlarında yaşanan teminat problemleri, alınan kredilerin düşük geri ödemelerinin yüksek maliyet getirmesi sayılabilmektedir. Böyle sorunlar yaşanması, KOBİ’lerin finansal yapılarının güçlenmesini etkilerken rekabet düzeylerinin de azalmasına sebep olmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this article is to investigate the financial problems encountered in SMEs and to offer solutions to these problems. In line with the stated purpose, the study was carried out as Survey research in Shirvan, Azerbaijan. The data of the study was collected with the questionnaire, which is one of the qualitative data collection methods, and the SPSS statistical package program was used in the analysis of the data.  Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) have an important place in the economic development of countries and ensuring sustainability in their growth. In this context, providing growth, development and incentives in SMEs is an important factor in ensuring vitality in the economy of the countries. However, at this point, in today's conditions, SMEs cannot work regularly due to many reasons and therefore they make a limited contribution to the national economy. SMEs in Azerbaijan are defined as: SMEs in the industrial sector with less than 50 employees and an annual turnover of 500 thousand manats, in the agricultural sector with less than 25 employees and an annual turnover of 250 thousand manats, in the wholesale sector with less than 15 employees and an annual turnover of 1 million manats. Small and medium-sized enterprises with fewer than 10 employees in retailing, service and other fields of activity and an annual turnover of up to 250 thousand manats are defined as SMEs. Financial problems are at the top of the problems faced by SMEs. Among these problems, the inability to follow the developments in the financial world closely, restrictions in auto financing opportunities, collateral problems in loan purchases, high costs of loan repayments. Experiencing such problems affects the strengthening of the financial structures of SMEs and causes a decrease in their level of competition.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics