Anayasal Değişim Dinamikleri Bağlamında 1982 Anayasası Değişiklikleri

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 23:53:48.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 157-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anayasal değişim dinamikleri, bir ülkenin temel yasasının değiştirilmesi sürecindeki temel faktörleri ve süreçleri inceleyen bir alandır. Anayasal değişimler, ülkeler arasında farklılık göstermektedir ve her ülkenin kendine özgü yapısı ve ihtiyaçları vardır. Ancak, anayasal değişikliklerin yapılması ve süreci konusunda her ülkenin kendi koşullarına göre bir çözüm üretmesi gerekmektedir. Anayasal değişimler, temel ilkelerin korunması ve demokratik sürecin güçlendirilmesi açısından önemlidir. Anayasal değişimlerin yasal ve meşru bir süreçle gerçekleştirilmesi, demokratikleşme, hukuk devleti, insan hakları ve toplumsal adalet gibi temel ilkelerin korunması için önem arz etmektedir. Anayasal değişimlerin yanlış kullanımının da sonuçlarına dikkat çekilmektedir. Anayasal değişimlerin siyasi nedenlerle yapıldığı, temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı, demokratik süreci zayıflattığı, toplumsal adaleti ihlal ettiği gibi sonuçları olabilir. Bu nedenle, anayasal değişimlerin yapılması sürecinde katılımcılık, şeffaflık, adalet, meşruluk, etkililik ve verimlilik gibi ilkelerin korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Anayasal değişim sürecinde tüm kesimlerin katılımı, diyalog ve uzlaşma kültürü, toplumsal mutabakat gibi unsurların önemi büyüktür. Anayasal değişimlerin yapılması sürecinde demokratik sürecin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal adaletin sağlanması, hukukun üstünlüğünün korunması ve insan haklarının korunması gibi ilkelerin korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir.  Bu çalışmada anayasal değişim dinamikleri bağlamında 1982 anayasasında yapılan değişiklikler ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The dynamics of constitutional change examine the fundamental factors and processes in the process of amending a country's basic law. Constitutional changes vary between countries, and each country has its own unique structure and needs. However, each country needs to come up with its own solution according to its conditions regarding the making and process of constitutional changes. Constitutional changes are important in terms of preserving fundamental principles and strengthening the democratic process. It is essential for the preservation of basic principles such as democratization, the rule of law, human rights, and social justice that constitutional changes are carried out through a legal and legitimate process. Attention is also drawn to the consequences of the misuse of constitutional changes. There can be consequences such as constitutional changes made for political reasons, restricting fundamental rights and freedoms, weakening the democratic process, and violating social justice. Therefore, principles such as participation, transparency, justice, legitimacy, effectiveness, and efficiency need to be preserved and developed in the process of making constitutional changes. In the constitutional change process, the participation of all sectors, a culture of dialogue and consensus, and social consensus are of great importance. In the process of making constitutional changes, it is necessary to protect and develop principles such as strengthening the democratic process, protecting fundamental rights and freedoms, ensuring social justice, upholding the rule of law, and protecting human rights. This study addressed the changes made in the 1982 constitution in the context of the dynamics of constitutional change.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics