Duygusal Bulaşıcılık: Çizgi Filmlerdeki Duyguların Çocuklara Yansıması

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:36:12.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 376-397
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Duygusal bulaşıcılık, kişinin duygusal durumunun başka bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak geçmesi durumudur. Duygusal bulaşıcılık hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara yol açabilen bir kavramdır. Duygusal bulaşıcılığın olumlu yöndeki etkisini eğitim ortamına yansıtmak gerekmektedir. Bu çalışmada, eğitim ortamlarında sıkça kullanılan çizgi filmlerin duygusal bulaşıcılık yoluyla duyguların çocuklara yansıması deneysel olarak incelenecektir. Araştırmanın sınıf ortamındaki çalışma grubu Artvin ili Merkez ilçesinde bulunan Milli Egemenlik Anaokulu öğrencilerinden 23 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Arılar sınıfı deney grubu olarak belirlenmiş ve Rafadan tayfa çizgi filminin son üç bölümü (125,126 ve 127. bölümler) izletilerek sınıf öğretmenleri tarafından duyguları gözlemlenmiştir. Güller sınıfı ise kontrol grubu olarak belirlenmiş ve serbest oyun, masa etkinlikleri ile oyuncaklarla oynarken sınıf öğretmenleri tarafından duyguları gözlemlenmiştir. Ev ortamındaki çalışma grubu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinden 5-8 yaş grubu çocuğu bulunanlardan gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulmuştur. Bu çalışma grubuna ise hem Rafadan Tayfa çizgi filminin son 3 bölümü izletilerek hem de 3 farklı oyun türünde oyun oynatılarak kamera kaydı alınmıştır. Kamera kayıtları araştırmacılar tarafından izlenerek duygu gözlemleri yapılmıştır. Gözlem yoluyla toplanan veriler IBM SPSS Statistics 23 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda hem deney ve kontrol grubunda gözlemlenen duygular hem de ev ortamı çalışma grubunun çizgi film izlerken ve oyun oynarken gözlemlenen duyguları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Diğer taraftan hem kontrol grubunda gözlemlenen duygular ile ev ortamındaki çalışma grubunun oyun oynarken gözlemlenen duyguları hem de deney grubunda gözlemlenen duygular ile ev ortamındaki çalışma grubunun çizgi film izlerken gözlemlenen duyguları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.

Keywords

Abstract

Emotional contagion refers to the phenomenon where an individual's emotional state is transferred directly or indirectly to another person. It can lead to both positive and negative outcomes. Harnessing the positive effects of emotional contagion is crucial in educational settings. This study aims to experimentally investigate how emotions in children are reflected through emotional contagion in commonly used cartoons in educational environments. The research involved 23 children from the National Sovereignty Preschool in Artvin, Turkey. The "Bee" class served as the experimental group, watching the last three episodes of the "Rafadan Tayfa" cartoon, while their emotions were observed by their teachers. The "Rose" class acted as the control group, with their emotions also observed while they engaged in free play, table activities, and toy play. In the home environment, a group of children aged 5-8, with non-student parents from Ondokuz Mayıs University's Non-Thesis Master's Program in Education and Instruction, were included. This group watched the last three episodes of "Rafadan Tayfa" and played various games, with their emotions recorded via video.The data collected through observation was analyzed using IBM SPSS Statistics 23 software. The analysis revealed significant differences in emotions between the experimental and control groups and the home environment group while watching cartoons and playing games. However, no significant differences were observed between the control group's emotions and the home environment group's emotions during game play, as well as between the experimental group's emotions and the home environment group's emotions while watching cartoons. This study sheds light on how children's emotions are influenced by the cartoons they watch in educational settings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics