Trafik Kültürü, Taşıt Park Bilinci, Taşıt Park Problemleri ve Çözüm Önerileri

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 23:54:28.0
Language : Türkçe
Konu : Makine Mühendisliği
Number of pages: 277-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişim süreci içinde olan Türkiye’de bu sürecin sonucu olarak nüfus artışı ve dolayısı ile kullanımdaki motorlu taşıt sayısı da artmaktadır.  Türkiye, kırsaldan kentlere yüksek oranda göçün sonucu plansız şehirleşme ve taşıt sayısındaki artış diğer sorunlarla birlikte şehir içi trafik problemi ile de yüzleşmektedir. Kentlerin plansız bir şekilde tek veya çok merkezli olarak büyümesinin getirdiği otopark sorunu da her geçen gün büyümektedir. Ulaşım ve iyileştirme planlarındaki yetersizlikler, şehirlerde göçe bağlı nüfus artışı, bireysel araç kullanımına ilgi ve teşvikler sonucunda araç sayısındaki artış, hem şehir içi ulaşım ve hem de araç park sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Araç park sorunlarının kaynağında, özel araç kullanımının artması, otopark kapasitesinin yetersizliği, park ücretinin yüksek olması gibi sebepler araçların uygunsuz şekilde sokaklara ve yol kenarına park edilmesini zorunlu kılmaktadır. Büyük ticaret ve iş merkezlerinin bulunduğu şehir merkezinde yol ağı yetersizliği de eklenince bu sorunlar daha da büyümektedir. Özellikle büyük kentler olmak üzere nüfusun şehirleşmesi sonucunda nüfus ve araç artışı ile insan gelişimi zıt ilişki gösterdiğinden ülkemizin en büyük problemlerinden biri trafik kültürü eksikliği daha da belirginleşmiştir. Toplum genelinde Trafik kültürünün yetersizliği trafik kazalarında aşırı can kayıpları, maddi değer kayıpları, ulaşım araçlarından kaynaklanan çevre kirliliği gibi sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, araç kullanan bireylerin araç park etme bilinci ve kültürü eksikliğinden kaynaklanan sorunlar incelenmiş, çözüm önerileri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In Turkey, which is in the process of development, population growth and the number of motor vehicles used are increasing accordingly. Turkey faces the urban traffic problem along with other problems such as unplanned urbanization and the increase in the number of vehicles hereby of high rates of migration from rural to urban areas. The parking problem caused by the unplanned single or polycentric growth of cities is growing day by day. The increase in the number of vehicles as a result of inadequacies in transportation and improvement plans, population growth due to migration in cities, interest and incentives for individual vehicle use, has brought about both urban transportation and vehicle parking problems. The source of vehicle parking problems are reasons such as increased use of private vehicles, insufficient parking capacity, and high parking fees, making it necessary for vehicles to be parked inappropriately on the streets and on the roadside. These problems grow even more when the inadequacy of the road network in the city center, where large trade and business centers are located is added. Because of the urbanization of the population, especially in big cities, the increase in population and vehicles and human development show an opposite relationship, and one of the biggest problems of our country, the lack of traffic culture has become even more evident. Problems such as inadequacy of traffic culture in society in general, excessive loss of life in traffic accidents, loss of material value, and environmental pollution caused by transportation vehicles arise. In this study, the problems caused by the lack of parking awareness and culture of individuals who drive vehicles examined and solution suggestions presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics