Dijital Girişimcilik Kavramı Üzerine Yapılan Çalışmaların Vosviewer ile Bibliyometrik Analizi

Author:

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 12:42:48.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 185-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada nicel veriler çerçevesinde, dijital girişimcilik kavramına ilişkin mevcut literatürün bibliyometrik analiz kullanılarak sistemli bir özetinin araştırmacıların dikkatine sunulması hedeflenmiştir. Analiz birimi olarak Web of Science veri tabanında taranan ve 2012- 10.10.2023 yılları arasında yayınlanmış farklı türdeki eserlerin bibliyometrik verisi baz alınmıştır. Dijital girişimcilik ile ilgili 496 çalışmanın yayın yıllarına göre dağılımına bakıldığında, en fazla 2022 yılında (120 eser), 2021 yılında (105 eser) ve 2023 yılında (97 eser) yoğunlaşma olduğu; yayın türünün 372 makale, 60 bildiri, 41 erken görünüm çalışma, 42 kitap bölümü, 31 makale incelemesi türünde olduğu; araştırma alanının büyük çoğunluğunun işletme ekonomisi (331) alanında olduğu, bilgisayar bilimleri (53), bilim teknoloji diğer konular (37), kamu yönetimi (32) ve mühendislik (16) alanlarında yapıldığı; yayınların ülkelere göre dağılımı konusunda liderliğin İngiltere (60 yayın), Almanya ve ABD (59 yayın) ve Çin (56 yayın) menşeli yayıncılarda olduğu; SSCI (257), ESCI (121) ve SCI-EXPANDED (69) endekslerde taranan yayınların ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. Dijital girişimcilik ile ilgili yayınlarda en sık kullanılan anahtar sözcüklere bakıldığında 226 tekrar ile digital entrepreneurship (dijital girişimcilik), 77 tekrar ile entrepreneurship (girişimcilik), 30 tekrar ile digitalization (dijitalleşme), 25 tekrar ile digital transformation (dijital dönüşüm) ve 17 tekrar ile social media (sosyal medya) ifadeleri başı çekmektedir.

Keywords

Abstract

Business information systems are a critical component of modern organizations as they provide technology and tools that allow firms or companies to collect, store and analyze data to make informed business decisions. integration with business functions. Integration with marketing functions allows business information systems to provide valuable insights about customer behavior and preferences that can inform marketing strategies and tactics. Integration with finance functions allows business information systems to provide real-time financial information such as sales and revenue figures, as well as financial forecasting and budgeting. Integration with human resources functions allows business information systems to provide valuable insight into workforce trends and patterns such as employee engagement, turnover, and productivity. This information can be used to develop effective human resources strategies such as recruitment, training and retention programs. Overall, the integration of business information systems with these business functions allows companies to make data-driven decisions, increase productivity and remain competitive in today's fast-paced business environment. This study presents a systematic literature review in which the integration of business information systems with the marketing, finance and human resources functions of the business in the organizations of the companies is tried to be explained. After discussing the subject in detail, a research agenda is developed by identifying gaps in the literature and identifying areas that need to be examined in future studies.

Keywords