Toplumsal Cinsiyet Rolleri Kapsamında Nesneleştirilmiş Beden Bilinci

Author :  

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-21 22:14:21.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 250-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerde nesneleştirilmiş beden bilinci gelişimi, toplumsal etkileşimin başlaması ile birlikte çocukluğun ilk yıllarında başlar ve yaşamında sonraki evrelerinde de gelişimini sürdürür. Toplumsal cinsiyet rolleri yetişkinlik döneminde yoğun şekilde ortaya konur. Toplumsal cinsiyet rolleri, geleneksel bir yaklaşımla, erkeği kadına göre daha üstün olarak ele almakta; bunun sonucunda da erkeklere daha olumlu anlamlar yüklemekte ve kadını görece pasif ve erkeğe bağımlı bir nesne olarak temsil etmektedir. Bu temsil biyolojik bir farklılıktan ötürü değil, toplumsal etkileşimlerin sonucunda inşa edilmektedir. Toplumsal etkileşimlerin sonucunda oluşan bu temsiller, gündelik hayatın bir parçası haline gelmekte ve cinsiyete özgü yapılar yaratmaktadır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rolleri, her iki biyolojik cinsiyette de kişilerin hayatlarını yönlendirmede aktif rol oynamaktadır. Bu çalışma ile toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında nesneleştirilmiş beden bilinci kavramlarını ele alan çalışmaları değerlendirmek amacıyla yapılmış bir derlemedir. Bedeni nesneleştirme deneyiminin sonuçları olarak beden izleme, beden utancı ve dış görünüşü kontrol inancı da araştırmada alt başlıklar halinde incelenmek istenmektedir.

Keywords

Abstract

The development of objectified body consciousness in individuals starts in the early years of childhood with the beginning of social interaction and continues its development in the later stages of life. Gender roles are intensely manifested in adulthood. Gender roles, with a traditional approach, treat men as superior to women; as a result, they attribute more positive meanings to men and represent women as a relatively passive and dependent object. This representation is constructed not because of a biological difference, but as a result of social interactions. These representations formed as a result of social interactions become a part of everyday life and create gender-specific structures. Therefore, gender roles play an active role in directing the lives of people of both biological sexes. This study is a review of studies that deal with the concepts of objectified body consciousness within the scope of gender roles. Body monitoring, body shame and belief in controlling appearance as the results of the experience of objectifying the body are also examined as sub-headings in the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics