Tarih Öğretiminde Tarihî Mekânların Aktif Kullanımı Hakkında Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 14:23:45.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 170-184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okullardaki verilen eğitimin kalıcılığı konusu eğitim uzmanları tarafından sürekli sorgulanmakta ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle tarih gibi branşlarda ders içeriğine uygun uygulamalarla öğrencilerin kendilerini o dönemde hissetmeleri, konuda verilen bilgileri gözlemleme fırsatı bulabilmeleri sağlanmalı, kalıcı öğrenme sağlanması için araştırmaları, eleştirmeleri, sorgulamaları desteklenmelidir. Müfredata uygun olan tarihî ve coğrafî mekânlarda, örneğin peribacalarında, müzelerde, ören yerlerinde, kazı alanlarında çalışma yapılması için atölyeler kurulmasına uygun ortam oluşturulmalıdır. Yerinde öğrenme olarak adlandırılan bu yöntem, öğrenmeyi kolaylaştırarak söz konusu problemleri ortadan kaldıracaktır. Yerinde öğrenme yöntemi tarih özelinde yerel tarih çalışmaları ile mümkündür. Bu sebeple öğretmenin görev yaptığı bölge hakkında göreve başlamadan önce bilgi sahibi olması gerekmektedir. Öğrencinin ise yaşadığı kenti tanıması ve aynı zamanda gözlem yolu ile farklı açılardan değerlendirebilme yetkinliği kazanmasını da sağlamaktadır. Lise tarih müfredatında da tarihî mekânların kullanımını sağlayacak üniteler mevcuttur. Bu bağlamda yapılan araştırmada yerinde eğitim uygulamalarından yerel tarih eğitim atölyeleri ile ilgili bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The issue of the permanence of the education given in schools is constantly questioned by education experts and serious studies are carried out to solve the problems encountered. Especially in branches such as history students should be made to feel themselves in that period, have the opportunity to observe the information given in the subject, and be supported to research, criticize and question in order to ensure permanent learning. A suitable environment should be created for the establishment of workshops in historical and geographical places appropriate to the curriculum, for example in fairy chimneys, museums, ruins, excavation sites. This method, called on-site learning, will facilitate learning and eliminate these problems.This method, called on-site learning, will eliminate these problems by facilitating learning. On-site learning method is possible with local history studies in history. For this reason, the teacher should have information about the region where he/she works before starting his/her duty. In addition to recognizing the city where the student lives, it also enables the student to gain the ability to observe and evaluate from different perspectives. There are also units in the high school history curriculum that will enable the use of historical places. In this context, in this research, it is aimed to make an evaluation of local history education workshops from on-site education practices.

Keywords