Geleneğin Dijitalleşmesi ve Dijital Düğün

Author :  

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 14:22:02.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 69-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumlar varlıklarını kültür, din, tarih ve gelenek unsurlarıyla inşa etmektedir. Bu unsurlardan birisi olan gelenek toplumların özellikle kültür ve tarih kalıpları içinde ortaya çıkmakta ve bu kalıplarla birlikte şekillenmektedir. Gelenek kültürün kuşaklar arasındaki aktarımında ve kültürel devamlılığın sağlanmasında önemli bir rol oynamakta ve toplumun temel dinamiklerini şekillendirmektedir. Gelenek aynı zamanda toplumların gündelik yaşam pratikleri ile ilişkili olmasından dolayı geleneğin toplumun yapısı ile önemli bir etkileşimi söz konusudur. Dijital çağda gelenek dijitalleşme ile birlikte kendisini değiştirerek dönüştürmektedir. Bu noktada geleneğin kadim kültürden beslenmesi ve her toplumsal yapıda kendisine özgü koşullar ile şekillenmesi nedeniyle geleneğin dijitalleşme ile girdiği etkileşimin incelenmesi önemlidir. Düğün ise toplumun kültür boyutunda ortaya çıkan ve toplum üyeleri tarafından benimsenen önemli bir gelenektir. Ancak salgın ve dijitalleşmenin etkisiyle düğün geleneğinde bazı değişimler söz konusudur. Bu değişimler başlıca geleneksel çöpçatanlıktan sanal çöpçatanlığa, okuntu geleneğinden e-davetiyeye, takı takma geleneğinden dijital takı takmaya, klasik evlilik yüzüklerinden akıllı yüzüklere, imece usulü düğün yemeğinden yemek firmasına, geleneksel düğünden düğün organizasyon firmaları ile gerçekleşen düğünlere ve geleneksel düğün fotoğrafçılığından dijital düğün fotoğrafçılığına geçiş olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada salgın ve dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan düğün geleneklerinde önemli bir değişimin yaşandığı vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Societies build their identities through culture, religion, history, and tradition. One of these elements, tradition emerges within the cultural and historical patterns of societies and is shaped by these patterns. Tradition plays an essential role in the transmission of culture to future  generations, ensuring cultural continuity, and affecting social dynamics. Since tradition is also linked to  the daily life practices of societies, there is a significant interaction of  tradition with the members of society. In today’s digital age, tradition is changing and  transforming  itself with digitalization. In this regard, it is crucial to analyze the interaction of  tradition with digitalization from a  sociological perspective. Since tradition is fed by ancient culture and shaped by specific conditions in each social structure. The wedding is an essential tradition that emerges in the cultural dimension of society and is adopted by its members. However, there are some transformations in the wedding tradition due to the epidemic and the impact of digitalization. The changes mainly include the transition from traditional matchmaking to virtual matchmaking, from the traditional invitation to e-invitation, from the  tradition of wearing jewelry to digital jewelry of wearing, from classic wedding ring to smart rings, from the traditional  wedding meal to catering company, from traditional  wedding to wedding with organization companies and from traditional  wedding photography to digital photography. It was emphasized in the research that there is a important change in the  wedding tradition that emerged with epidemic and digitalization.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics