Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Eğitim Sınıflarında Verilen Müzik Derslerinin Öğrenciler Üzerindeki Olumlu Etkileri

Author :  

Year-Number: 2024-40
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 13:22:19.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 350-365
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her öğrenci gibi özel eğitim alan öğrencilerin de aldıkları eğitim içinde müzik eğitiminin apayrı bir önem ve anlamı vardır. Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için son derece önemli olan müzik dersinin bu öğrencilerdeki olumlu etkisini artırmak için derslerin verimli geçmesi de oldukça önem taşımaktadır. Bu sebeple müzik derslerdeki eğitim planlarını yapılırken fiziksel, ortam öğrenci özellikleri ve materyal seçimine çok dikkat edilmeli ve sürekli dönüt alınmalıdır. Özel gereksinimi bulunan öğrencilerin gereksinimini karşılayacak nitelikte program yapılmalı öğrencinin ihtiyaçları arasından öncel olanlar seçilmelidir. Söz konusu öğrencilerin eğitiminde mutlaka uzman öğretmen desteği alınmalı, dersler uzman öğretmen eşliğinde yapılmalıdır. Özel Eğitim ihtiyacı duyan bireylerin çeşitli kategorilere ayrılması konuyla ilgili yapılacak olan çalışmaların sınırlandırılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu çalışmada da haliyle bir sınırlandırmaya gidilmiş ve çalışmanın evrenini hafif zihinsel, otistik ve down sendromlu öğrenciler oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, müzik dersinin özel eğitim öğrencilerine kattığı olumlu etkilerin neler olduğunu tespit etmek, müziğin etkisiyle katkısı sağlanan olumlu etkilerin nasıl artırılabileceği üzerinde fikir teatisinde bulunmak, öğrencilerin bilişsel ve fiziksel gelişimi için nasıl bir müzik eğitimi almaları gerektiğine dair birtakım görüşler ileri sürmek, müzik dersine giren veya girecek olan öğretmenlerinin bu derslerde verecekleri eğitimin çok daha fazla faydalı olabilmesi için çeşitli önerilerde bulunmak gibi gayeler güdülmüştür.

Keywords

Abstract

: Like every student, music education has a completely different importance and meaning among the education that students receiving special education receive. It is also very important that the lessons are productive in order to increase the positive effect of music lessons, which are extremely important for the physical and mental development of students, on these students. For this reason, when making educational plans in music lessons, great attention should be paid to the physical environment, student characteristics and material selection, and constant feedback should be received. Dividing individuals in need of Special Education into various categories makes it necessary to limit the studies on the subject. Naturally, a limitation was made in this study and the population of the study consisted of students with mild mental illness, autism and Down syndrome. In this study, where qualitative research methods are used, it is aimed to determine the positive effects of music lessons on special education students, to exchange ideas on how the positive effects contributed by the effect of music can be increased, and to put forward some opinions about what kind of music education students should receive for their cognitive and physical development.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics