2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adaylarının Twitter Hesapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Author :  

Year-Number: 2024-41
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 11:47:25.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 111-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde siyasal iletişim kampanyalarının en önemli unsurlarından birini sosyal medya oluşturmaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçlarına göre düşük maliyet, hız, yaygınlık gibi avantajlara sahip olması, sosyal medyanın kullanım ve etki alanını her geçen gün genişletmektedir. İnternetin ve akabinde sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıyla siyasi aktörler mesajlarını çok geniş kitlelere aracısız olarak iletebilmektedir. Bu makalede Türkiye’de 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçime katılan adayların bir siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya kullanım pratikleri, Twitter örneği üzerinden incelenmiştir. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda seçime katılan adaylardan hiçbiri seçimi kazanmak için gerekli olan salt çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tura gidilmiş, ikinci turda ilk turda en fazla oyu alan ilk iki aday Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan yarışmıştır.  Çalışma her iki tura da katılan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesaplarıyla sınırlandırılmıştır. Araştırmada adayların Twitter hesapları üzerinde takipçi sayıları, paylaşım türleri ve paylaşımlara yapılan etkileşimler mukayeseli olarak detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi birer aktör olarak cumhurbaşkanı adaylarının bir sosyal medya uygulaması olan Twitter’ı oldukça aktif bir şekilde kullandıklarını ifade etmek mümkündür. Bununla birlikte adayların paylaşımlarına yapılan kullanıcı etkileşimlerinin seçim sonuçlarına yönelik bir öngörüde bulunmak için yeterli olmadığı çalışmanın önemli bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, social media constitutes one of the most important elements of political communication campaigns. Having advantages such as low cost, speed and prevalence compared to traditional mass media, social media expands its usage and influence area day by day. With the widespread use of the internet and subsequently social media, political actors can convey their messages to very large audiences without intermediaries. In this article, the social media usage practices of the candidates participating in the 2023 Presidential elections in Turkey as a political communication tool were examined through the example of Twitter. Since none of the candidates participating in the first round of the 2023 Presidential elections could provide the absolute majority required to win the election, a second round was held, and the first two candidates who received the most votes in the first round, Kemal Kılıçdaroğlu and Recep Tayyip Erdoğan, competed in the second round. The study is limited to the Twitter accounts of Recep Tayyip Erdoğan and Kemal Kılıçdaroğlu, who participated in both tours. In the research, the number of followers on the Twitter accounts of the candidates, the types of posts and the interactions made on the posts were examined in comparative detail. As a result of the research, it is possible to state that the presidential candidates, as political actors in the 2023 Presidential elections, use Twitter, a social media application, very actively. However, an important result of the study is that user interactions on the candidates' posts are not sufficient to make a prediction about the election results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics