Birinci Dünya Savaşı Koşullarının Oluşumu ve Savaş Öncesi Durum Analizi

Author :  

Year-Number: 2024-41
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:41:05.0
Language : Türkçe
Konu : Siyasi Tarih
Number of pages: 128-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birinci Dünya Savaşı on milyonlarca insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan büyük bir trajedidir. Savaş sonunda 15 milyon insan hayatını kaybetmiş, 20 milyondan fazlası yaralanmıştır. Osmanlı şehit sayısı ise 1.500.000 kişiden fazladır. Savaşın en önemli sebebi batılı ülkelerin aralarındaki rekabettir. Bu rekabette siyasal üstünlük ve ekonomik kaynaklara sahip olma temel hususlardandır. Savaş birden başlamamıştır. Savaşın şartları zamanla adım adım gerçekleşmiş, devletlerarasında ittifaklar ile şekillenmiştir. Savaşın esas sebeplerinden olan ekonomik çıkarların teminat altına alınması mücadelesi, sömürgecilik çağının da sonu olmuştur. Bu mücadelede geniş bir coğrafyaya egemen olan Osmanlı İmparatorluğunun varlığı önemli bir sorundu. Avrupalıların "Şark Sorunu, ya da  "Türk Sorunu" olarak tanımladıkları problemleri hafızalarda yerini korumaktaydı.  Savaşın planlayıcıları ve kriz ortamını oluşturanlar için Osmanlı toprakları harp sahası olmalıydı. Bununla birlikte savaş başladığı zaman Türk İmparatorluğu harbin dışındaydı ve büyük bir fırsat yakalamış bulunuyordu. Yine de Osmanlı İmparatorluğunun tamamen savaşın dışında kalma ihtimali çok zayıftı. Savaşa girişin geciktirildiği her gün Türk imparatorluğu için yeni fırsatlar olacaktı. Bu fırsat değerlendirilememiştir. Almanların müttefiki olarak savaşa girilmesi, Türkler için talihsizlik olmuştur. Osmanlı ve müttefik kara, deniz ve hava orduları savaşın ilk yıllarında büyük başarılar göstermiştir. İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri’ni savaşa dahil etmeyi başarması, savaşın sonucunu belirlemiştir. Bu durum 1917 yılından itibaren savaşın sonucunu belirleyen en önemli gelişmedir.

Keywords

Abstract

The Formation of the First World War Conditions and Pre-War Situation Analysis. The first world war is a great tragedy that caused tens of millions of people to die and get wounded. The main reason for the war wast he competition between the western countries. It was essential to have the political superiority and economic resources in this competition. The war did not start suddenly. The conditions of war came into existence step by step in the course of time and were shaped by alliances between the states. The struggle to secure economic interests, which was one of the main causes of war,  brought the end of the colonial period. The existence of the Ottoman Empire, which prevailed over a large geography, was an important question. The problems Europeans described as "the Eastern Question" or "the Turkish Question" still remained in their memories. As for war planners and those who created the crisis environment, the Ottoman Empire needed to be the theatre of war. However when the war started, the Turkish Empire was outside the war and had a great opportunity. Nevertheless, it was less likely for the Ottoman Empire to remain completely out of war. Every day when the war was delayed, there would be new opportunities for the Turkish Empire. Yet, these opportunities could not be evaluated. It was unfortunate for the Turks that they entered the war as an ally of Germany. The Ottoman and the alliedland, naval and air forces showed great successes in the first years of the war. That Britain managed to  include  the United States of Ameri-ca in the war determined the result of the war. This is the most important development that has determined the outcome of the war since 1917.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics