Sosyal Medyada Bir Kültürel Yansıma: Elazığ-Harput Folklor Müziğinin Youtube ve Tiktok’ta Yeniden Keşfi ve Yayılımı

Author :  

Year-Number: 2024-41
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:42:21.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 329-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Elazığ-Harput bölgesine özgü geleneksel folklor müziklerinin ve özel olarak Elazığ Dik halayının sosyal medya platformlarında nasıl kullanıldığını ve bu kullanımın bölgesel müziğin yayılımı, korunması ve dönüşümü üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma, kapsamlı bir literatür taraması ve yorumlama yöntemi kullanarak, geleneksel müziklerin dijital ortamlarda nasıl bir yeniden canlanma yaşadığını ortaya koymaktadır. Araştırma, özellikle YouTube, TikTok gibi platformlarda Elazığ-Harput folklor müziklerinin nasıl temsil edildiğine ve bu müziklerin kullanıcılar arasında nasıl bir etkileşim ve ilgi oluşturduğuna odaklanmaktadır. Makalede, sosyal medyanın geleneksel müziklerin yeni kitlelere ulaşmasında oynadığı rolün yanı sıra, bu müziklerin bölgesel kimlik ve kültürel ile toplumsal bellek açısından taşıdığı anlamların dijital ortamda nasıl yeniden şekillendiği ve güçlendirildiği analiz edilmektedir. Ayrıca, sosyal medyanın Harput müziğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma ve popülerleştirme potansiyeline de değinilmektedir. Elazığ-Harput müziğinin sosyal medya aracılığıyla nasıl bir kültürel yeniden canlanma yaşadığını ve bu sürecin hem bölgesel müzik kültürünü güçlendirdiğini hem de küresel bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağladığını göstermektedir. Araştırma, sosyal medyanın müzikal mirasın korunması ve tanıtılmasında oynayabileceği kritik role dikkat çekerek, bu alanda yapılacak çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

This article examines how traditional folk music specific to the Elazığ-Harput region, particularly the Elazığ Dik halay, is utilized on social media platforms and the impact of this usage on the dissemination, preservation, and transformation of regional music. Using a comprehensive literature review and interpretation method, the study reveals how traditional music experiences a revival in digital environments. The research focuses on how Elazığ-Harput folk music is represented on platforms such as YouTube and TikTok and the interaction and interest it generates among users. The article analyzes the role of social media in reaching new audiences for traditional music and how the meanings of these musical traditions, in terms of regional identity and cultural and social memory, are reshaped and strengthened in the digital realm. Additionally, it addresses the potential of social media to promote and popularize Harput music on national and international levels. The article demonstrates how Elazığ-Harput music undergoes a cultural revival through social media, strengthening regional musical culture and reaching a global audience. By highlighting the critical role social media can play in preserving and promoting musical heritage, the research lays a foundation for future studies in this field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics