Romanya Ekonomisinde Hayvancılık İstatistiklerle ‘İhracat’ (2014-2023)

Author :  

Year-Number: 2024-41
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 11:49:34.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 367-379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karadeniz ve Tuna Nehri yakınlarında bulunan Romanya, sınır komşularının geniş olması nedeniyle zengin bir coğrafi yapıya sahiptir. Ticari ilişkiler açısından bakıldığında ülkenin uluslararası arenada ekonomik kalkınmayı hızlandıracak bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Son yıllarda geniş ürün yelpazesi ile ekonomik potansiyelini arttıran ülke, sahip olduğu tarım alanları ile birlikte gelişime açık bir ülke pozisyonda bulunmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında Romanya ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığı görülmektedir fakat son yıllarda özellikle stratejik konumu nedeniyle sanayileşme ve endüstriyel üretim gelişim göstermektedir. Bu çalışma ile stratejik konuma sahip olan Romanya’nın Türkiye ve Avrupa ülkeleri ile olan ticari ilişkilerinde hayvan türleri dikkate alınarak hayvancılığın ticari gelişim süreci hakkında ihracat verileri ile değerlendirmeler de bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Located on the Black Sea and the Danube River, Romania has a rich structural structure due to its large border neighbors. It seems that the country of commercial relations has a structure that will accelerate economic development in the international arena. The country, which has increased its economic development with its wide product range in recent years, has a group of countries that are open to development with its agricultural areas. Historically, the Romanian economy seems to have been based on agriculture and animal husbandry, but in recent years it seems to have accumulated, especially due to industrialization and the development of industrial production. With this study, evaluations have started to be made with export data about the commercial development process of animal husbandry in which animal species are monitored in Romania, Turkey and European countries, which have been scanned.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics