Hakkımızda


2014 yılında yayın hayatına başlayan TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez düzenli olarak Aralık, Mart, Haziran, Eylül aylarının 27. günü yayınlanır.