Journal Management


DERGİ YÖNETİMİ/JOURNAL ADMINISTRATION

EDİTÖR/EDITOR

Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

EDİTÖR YARDIMCILARI/SUBEDITORS

Dr. Chingiz BAGIROV

Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

Uzm. Feride KIZILDAĞ

 

ALAN EDİTÖRLERİ/SECTION EDITORS

Arap Dili ve Edebiyatı: Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Gazi Üniversitesi

Arkeoloji: Dr. Ergün Laflı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Avrasya Çalışmaları: Dr. İhsan Çomak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Beden Eğitimi: Dr. Ahmet Atalay, Ardahan Üniversitesi

Coğrafya: Dr. Süleyman Sönmez, Balıkesir Üniversitesi

Coğrafya: Dr. Kuttusi Zorlu, Ardahan Üniversitesi

Çağdaş Türk Lehçeleri: Dr. Fatma Açık, Gazi Üniversitesi

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim: Dr. Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi

Dil Bilim: Dr. Sonel Bosnalı, Namık Kemal Üniversitesi

Din Tarihi: Dr. Hasan Ocak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD: Dr. Alptürk Akçöltekin, Ardahan Üniversitesi

Eğitim Programları ve Öğretim ABD: Dr. Erdal Bay, Gaziantep Üniversitesi

Eğitim Teknolojileri: Dr. Çelebi Uluyol, Gazi Üniversitesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi Plan.ve Eko.ABD: Dr. Bayram Özer, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Felsefe: Dr. İhsan Çapcioğlu, Ankara Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği: Dr. Ela Ayşe Köksal, Niğde Üniversitesi

Güzel Sanatlar: Dr. Nebat Yağız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Geleneksel Türk Sanatları: Dr. Seyhan Mercan Kalaycı

Halk Bilimi: Dr. Mualla Murat, İstanbul Aydın Üniversitesi

İktisat: Dr. Mehmet Karagül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İlahiyat: Dr. Eyup Şimşek, Atatürk Üniversitesi

Dinler Tarihi: Dr. Hüsamettin Karataş, Fırat Üniversitesi

İletişim: Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi

İslami İlimler: Dr. Bekir Tatlı, Çukurova Üniversitesi

İslam Tarihi ve Sanatı: Dr. Mehmet Tıraşçı, Cumhuriyet Üniversitesi.

İşletme: Dr. Alptekin Erkollar, Marmara Üniversitesi

İstatistik: Dr. Burçin Şeyda Zorlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Karşılaştırmalı Edebiyat: Dr. Elmas Şahin, Çağ Üniversitesi

Matematik Öğretmenliği: Dr. Cemil İnan, Dicle Üniversitesi

Moda Tasarımı: Dr. Emine Koca, Gazi Üniversitesi

Müzik Bilimi: Dr. Abdullah Akat, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Plastik Sanatlar: Dr. Arif Aziz, Azerbaycan Devlet İncesanat Üniversitesi

Psikoloji: Dr. Yücel Öksüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD: Dr. Murat Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi

Resim-İş Öğretmenliği: Dr. Fatih Başbuğ, Akdeniz Üniversitesi

Sanat Tarihi: Dr. Ela Taş, Sakarya Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği: Dr. Mehmet Akif Sözer, Gazi Üniversitesi

Sinema ve Televizyon Sanat Dalı: Dr. Hakan Aytekin, Maltepe Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği: Dr. Mustafa Şeker, Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyal Hizmet Bölümü: Dr. Yusuf Genç, Sakarya Üniversitesi

Sosyoloji: Dr. Özgür Sarı, Aksaray Üniversitesi

Sürekli Eğitim Yaklaşımları: Dr. Fatma Nevra Seggie, Boğaziçi Üniversitesi

Tarih: Dr. Mehmet Kaya, Niğde Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği: Dr. Cenk Murat Koçoğlu, Karabuk Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı: Dr. Kemal Timur, Dicle Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler: Dr. Sibel Kılıç, Marmara Üniversitesi

Yabancılara Türkçe Öğretimi: Dr. Hülya Pilancı, Anadolu Üniversitesi

KAYNAKÇA EDİTÖRÜ/BIBLIOGRAPHY EDITOR

Tuğçe Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi

DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Ahmet Atan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Prof. Dr. Alptekin Erkollar, Klagenfurt Üniversitesi, Austria

Prof. Dr. Arif Aziz, Azerbaycan Devlet İncesanat Üniversitesi

Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Aytekin Can, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Azize Hassan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Belkıs Gürsoy, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Cemile Hasanzade, Azerbaycan Devlet İlimler Akademisi

Prof. Dr. Enver Aydoğan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan Ekmekçioğlu, Mevlana Üniversitesi

Prof. Dr. Ergün Laflı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Çil, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Enver Töre, Artvin Çoruh Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret Turan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Elmas, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İlter Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Timur, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsin Halis, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi

Prof. Dr. Natig Aliev, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi

Prof. Dr. Necat Birinci, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Recai Karahan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Selami Bakırcı, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Selami Sezgin, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut Haci Zeyrek, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Zakir Avşar, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynel Özlü, Gaziantep Üniversitesi

 

YAYIN KURULU/PUBLICATION BOARD

Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Necip Fazıl Duru, Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan Bayrak, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Deveci, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah Taşkesen, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Barış Taş,  Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Başaran Gençdoğan, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Sönmez, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Chingiz Bagırov, Azerbaycan Devlet İnce Sanat Üniversitesi

Doç. Dr. Engin Çetin, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Erdem Uçar, Gediz Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Başbuğ, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Fikret Karapınar, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Gencel Önkal,  Maltepe Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan Duman, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Gülay Karşıcı, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Hakkı Suçin, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil Uslu, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. M. Özlem Parer, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak,  Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Arif Özerbaş, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nesrin Tan, Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Nuran Öztürk, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Sabah Balta, Yaşar Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel Kılıç, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Sunkar, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur Özgöker, Arel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdulsamet Özmen, Dicle Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yüksel, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahram Hasanov, Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Celal Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fagani Beyler, Bingöl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih İmat, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ünal, Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yıldırım, Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Harun Çelik, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nadir Özdemir, Bülent Ecevit üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mikail Tel, Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Toksarı, Niğde Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yılar, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Said Alpagut Şenel, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serap Mungan Ay, Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Somayyeh Radmard, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Şirvan Kalsın, Çağ Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Sümbüllü, Erzurum Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan Sinan, Fırat Üniversitesi

Öğr. Üyesi Celal Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. İnci Bilgin Tekin - De Montfort Üniversitesi - İngiltere

Prof. Dr. Alptekin Erkollar, Klagenfurt Üniversitesi, Avusturya

Prof. Dr. Cemile Hasanzade, Azerbaycan Devlet İlimler Akademisi Azerbaycan

Prof. Dr. Arif Aziz, Azerbaycan Devlet İncesanat Üniversitesi Azerbaycan

Dr. Faruk Öztürk, Bişkek – Kırgızistan

 Tarık Duran - Belgrad Üniversitesi - Sırbistan

Prof. Dr. Natig Aliev, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Azerbaycan

Doç. Dr. Chingiz Bagırov, Azerbaycan Devlet İnce Sanat Üniversitesi Azerbaycan

Assoc. Prof. Dr. Usame Abdulrahman Abdulaleem, Helwan University-Mısır

Assoc. Prof. Dr. Resul Özavşar, Yarmouk University-Ürdün

Dr. Menent Shukrieva-Shumen Üniversitesi-Bulgaristan

Dr. Guzalıya Khazieva-Tataristan Bilimler Akademisi-Rusya

Dr. Elbrus Veliyev-Nahçıvan Devlet Üniversitesi-Azerbaycan

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran

Dr. Öğr. Üyesi Fatima Hocin-Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Makedonya

Doç. Dr. Kulzhanova Bakytgul-Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

Dr. Suzana Canhasi-Piriştine Üniversitesi-Kosova

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran

Assoc. Prof. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova - Kazan Federal Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Kulzhanova Bakytgul- Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

Dr. Alireza Zadeghan - Tebriz Üniversitesi-İran

Dr. Fatima Hocin - Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Makedonya

Assoc. Prof. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova - Kazan Federal Üniversitesi-Rusya

Assoc. Prof. Dr. Kulzhanova Bakytgul- Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

 

Yabancı Dil Uzmanları/Editors for Foreign Language

Dr. Lütfiye Cengizhan, Trakya Üniversitesi

Öğr. Gör. Soykan Uysal, Selçuk Üniversitesi

 

İndeks Sorumlusu/Principal of Indexing

Gürdal Çetinkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi

Öğr. Gör. Enser Yılmaz, Siirt Üniversitesi

 

Grafik Tasarım/Design

Öğr. Bülent POLAT Milli Eğitim Bakanlığı

DERGİ YÖNETİMİ/JOURNAL ADMINISTRATION

EDİTÖR/EDITOR

Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

EDİTÖR YARDIMCILARI/SUBEDITORS

Dr. Chingiz BAGIROV

Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

Uzm. Feride KIZILDAĞ

 

ALAN EDİTÖRLERİ/SECTION EDITORS

Arap Dili ve Edebiyatı: Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Gazi Üniversitesi

Arkeoloji: Dr. Ergün Laflı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Avrasya Çalışmaları: Dr. İhsan Çomak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Beden Eğitimi: Dr. Ahmet Atalay, Ardahan Üniversitesi

Coğrafya: Dr. Süleyman Sönmez, Balıkesir Üniversitesi

Çağdaş Türk Lehçeleri: Dr. Fatma Açık, Gazi Üniversitesi

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim: Dr. Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi

Dil Bilim: Dr. Sonel Bosnalı, Namık Kemal Üniversitesi

Din Tarihi: Dr. Hasan Ocak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD: Dr. Alptürk Akçöltekin, Ardahan Üniversitesi

Eğitim Programları ve Öğretim ABD: Dr. Erdal Bay, Gaziantep Üniversitesi

Eğitim Teknolojileri: Dr. Çelebi Uluyol, Gazi Üniversitesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi Plan.ve Eko.ABD: Dr. Bayram Özer, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Felsefe: Dr. İhsan Çapcioğlu, Ankara Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği: Dr. Ela Ayşe Köksal, Niğde Üniversitesi

Güzel Sanatlar: Dr. Nebat Yağız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Geleneksel Türk Sanatları: Dr. Seyhan Mercan Kalaycı

Halk Bilimi: Dr. Mualla Murat, İstanbul Aydın Üniversitesi

İktisat: Dr. Mehmet Karagül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İlahiyat: Dr. Eyup Şimşek, Atatürk Üniversitesi

Dinler Tarihi: Dr. Hüsamettin Karataş, Fırat Üniversitesi

İletişim: Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi

İslami İlimler: Dr. Bekir Tatlı, Çukurova Üniversitesi

İslam Tarihi ve Sanatı: Dr. Mehmet Tıraşçı, Cumhuriyet Üniversitesi.

İşletme: Dr. Alptekin Erkollar, Marmara Üniversitesi

Karşılaştırmalı Edebiyat: Dr. Elmas Şahin, Çağ Üniversitesi

Matematik Öğretmenliği: Dr. Cemil İnan, Dicle Üniversitesi

Moda Tasarımı: Dr. Emine Koca, Gazi Üniversitesi

Müzik Bilimi: Dr. Abdullah Akat, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Plastik Sanatlar: Dr. Arif Aziz, Azerbaycan Devlet İncesanat Üniversitesi

Psikoloji: Dr. Yücel Öksüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD: Dr. Murat Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi

Resim-İş Öğretmenliği: Dr. Fatih Başbuğ, Akdeniz Üniversitesi

Sanat Tarihi: Dr. Ela Taş, Sakarya Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği: Dr. Mehmet Akif Sözer, Gazi Üniversitesi

Sinema ve Televizyon Sanat Dalı: Dr. Hakan Aytekin, Maltepe Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği: Dr. Mustafa Şeker, Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyal Hizmet Bölümü: Dr. Yusuf Genç, Sakarya Üniversitesi

Sosyoloji: Dr. Özgür Sarı, Aksaray Üniversitesi

Sürekli Eğitim Yaklaşımları: Dr. Fatma Nevra Seggie, Boğaziçi Üniversitesi

Tarih: Dr. Mehmet Kaya, Niğde Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği: Dr. Cenk Murat Koçoğlu, Karabuk Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı: Dr. Kemal Timur, Dicle Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler: Dr. Sibel Kılıç, Marmara Üniversitesi

Yabancılara Türkçe Öğretimi: Dr. Hülya Pilancı, Anadolu Üniversitesi

 

DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Ahmet Atan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Prof. Dr. Alptekin Erkollar, Klagenfurt Üniversitesi, Austria

Prof. Dr. Arif Aziz, Azerbaycan Devlet İncesanat Üniversitesi

Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Aytekin Can, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Azize Hassan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Belkıs Gürsoy, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Cemile Hasanzade, Azerbaycan Devlet İlimler Akademisi

Prof. Dr. Enver Aydoğan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan Ekmekçioğlu, Mevlana Üniversitesi

Prof. Dr. Ergün Laflı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Çil, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Enver Töre, Artvin Çoruh Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret Turan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Elmas, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İlter Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Timur, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsin Halis, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi

Prof. Dr. Natig Aliev, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi

Prof. Dr. Necat Birinci, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Recai Karahan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Selami Bakırcı, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Selami Sezgin, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut Haci Zeyrek, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Zakir Avşar, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynel Özlü, Gaziantep Üniversitesi

 

YAYIN KURULU/PUBLICATION BOARD

Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Necip Fazıl Duru, Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan Bayrak, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Deveci, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah Taşkesen, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Barış Taş,  Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Başaran Gençdoğan, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Sönmez, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Chingiz Bagırov, Azerbaycan Devlet İnce Sanat Üniversitesi

Doç. Dr. Engin Çetin, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Erdem Uçar, Gediz Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Başbuğ, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Fikret Karapınar, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Gencel Önkal,  Maltepe Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan Duman, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Gülay Karşıcı, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Hakkı Suçin, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil Uslu, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. M. Özlem Parer, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak,  Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Arif Özerbaş, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nesrin Tan, Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Nuran Öztürk, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Sabah Balta, Yaşar Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel Kılıç, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Sunkar, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur Özgöker, Arel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdulsamet Özmen, Dicle Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yüksel, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahram Hasanov, Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Celal Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fagani Beyler, Bingöl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih İmat, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ünal, Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yıldırım, Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Harun Çelik, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nadir Özdemir, Bülent Ecevit üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mikail Tel, Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Toksarı, Niğde Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yılar, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Said Alpagut Şenel, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serap Mungan Ay, Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Somayyeh Radmard, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Şirvan Kalsın, Çağ Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Sümbüllü, Erzurum Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan Sinan, Fırat Üniversitesi

Öğr. Üyesi Celal Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. İnci Bilgin Tekin - De Montfort Üniversitesi - İngiltere

Prof. Dr. Alptekin Erkollar, Klagenfurt Üniversitesi, Avusturya

Prof. Dr. Cemile Hasanzade, Azerbaycan Devlet İlimler Akademisi Azerbaycan

Prof. Dr. Arif Aziz, Azerbaycan Devlet İncesanat Üniversitesi Azerbaycan

Dr. Faruk Öztürk, Bişkek – Kırgızistan

 Tarık Duran - Belgrad Üniversitesi - Sırbistan

Prof. Dr. Natig Aliev, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Azerbaycan

Doç. Dr. Chingiz Bagırov, Azerbaycan Devlet İnce Sanat Üniversitesi Azerbaycan

Assoc. Prof. Dr. Usame Abdulrahman Abdulaleem, Helwan University-Mısır

Assoc. Prof. Dr. Resul Özavşar, Yarmouk University-Ürdün

Dr. Menent Shukrieva-Shumen Üniversitesi-Bulgaristan

Dr. Guzalıya Khazieva-Tataristan Bilimler Akademisi-Rusya

Dr. Elbrus Veliyev-Nahçıvan Devlet Üniversitesi-Azerbaycan

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran

Dr. Öğr. Üyesi Fatima Hocin-Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Makedonya

Doç. Dr. Kulzhanova Bakytgul-Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

Dr. Suzana Canhasi-Piriştine Üniversitesi-Kosova

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran

Assoc. Prof. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova - Kazan Federal Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Kulzhanova Bakytgul- Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

Dr. Alireza Zadeghan - Tebriz Üniversitesi-İran

Dr. Fatima Hocin - Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Makedonya

Assoc. Prof. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova - Kazan Federal Üniversitesi-Rusya

Assoc. Prof. Dr. Kulzhanova Bakytgul- Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

 

Yabancı Dil Uzmanları/Editors for Foreign Language

Dr. Lütfiye Cengizhan, Trakya Üniversitesi

Öğr. Gör. Soykan Uysal, Selçuk Üniversitesi

 

İndeks Sorumlusu/Principal of Indexing

Gürdal Çetinkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi

Öğr. Gör. Enser Yılmaz, Siirt Üniversitesi

 

Grafik Tasarım/Design

Öğr. Bülent POLAT Milli Eğitim Bakanlığı

DERGİ YÖNETİMİ/JOURNAL ADMINISTRATION

EDİTÖR/EDITOR

Dr. Tahir ÇELİKBAĞ

EDİTÖR YARDIMCILARI/SUBEDITORS

Dr. Chingiz BAGIROV

Ar. Gör. Ferhat ÇETİNKAYA

Uzm. Feride KIZILDAĞ

 

ALAN EDİTÖRLERİ/SECTION EDITORS

Arap Dili ve Edebiyatı: Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Gazi Üniversitesi

Arkeoloji: Dr. Ergün Laflı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Avrasya Çalışmaları: Dr. İhsan Çomak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Beden Eğitimi: Dr. Ahmet Atalay, Ardahan Üniversitesi

Coğrafya: Dr. Süleyman Sönmez, Balıkesir Üniversitesi

Çağdaş Türk Lehçeleri: Dr. Fatma Açık, Gazi Üniversitesi

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim: Dr. Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi

Dil Bilim: Dr. Sonel Bosnalı, Namık Kemal Üniversitesi

Din Tarihi: Dr. Hasan Ocak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD: Dr. Alptürk Akçöltekin, Ardahan Üniversitesi

Eğitim Programları ve Öğretim ABD: Dr. Erdal Bay, Gaziantep Üniversitesi

Eğitim Teknolojileri: Dr. Çelebi Uluyol, Gazi Üniversitesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi Plan.ve Eko.ABD: Dr. Bayram Özer, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Felsefe: Dr. İhsan Çapcioğlu, Ankara Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği: Dr. Ela Ayşe Köksal, Niğde Üniversitesi

Güzel Sanatlar: Dr. Nebat Yağız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Geleneksel Türk Sanatları: Dr. Seyhan Mercan Kalaycı

Halk Bilimi: Dr. Mualla Murat, İstanbul Aydın Üniversitesi

İktisat: Dr. Mehmet Karagül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İlahiyat: Dr. Eyup Şimşek, Atatürk Üniversitesi

Dinler Tarihi: Dr. Hüsamettin Karataş, Fırat Üniversitesi

İletişim: Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi

İslami İlimler: Dr. Bekir Tatlı, Çukurova Üniversitesi

İslam Tarihi ve Sanatı: Dr. Mehmet Tıraşçı, Cumhuriyet Üniversitesi.

İşletme: Dr. Alptekin Erkollar, Marmara Üniversitesi

Karşılaştırmalı Edebiyat: Dr. Elmas Şahin, Çağ Üniversitesi

Matematik Öğretmenliği: Dr. Cemil İnan, Dicle Üniversitesi

Moda Tasarımı: Dr. Emine Koca, Gazi Üniversitesi

Müzik Bilimi: Dr. Abdullah Akat, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Plastik Sanatlar: Dr. Arif Aziz, Azerbaycan Devlet İncesanat Üniversitesi

Psikoloji: Dr. Yücel Öksüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD: Dr. Murat Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi

Resim-İş Öğretmenliği: Dr. Fatih Başbuğ, Akdeniz Üniversitesi

Sanat Tarihi: Dr. Ela Taş, Sakarya Üniversitesi

Sınıf Öğretmenliği: Dr. Mehmet Akif Sözer, Gazi Üniversitesi

Sinema ve Televizyon Sanat Dalı: Dr. Hakan Aytekin, Maltepe Üniversitesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği: Dr. Mustafa Şeker, Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyal Hizmet Bölümü: Dr. Yusuf Genç, Sakarya Üniversitesi

Sosyoloji: Dr. Özgür Sarı, Aksaray Üniversitesi

Sürekli Eğitim Yaklaşımları: Dr. Fatma Nevra Seggie, Boğaziçi Üniversitesi

Tarih: Dr. Mehmet Kaya, Niğde Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği: Dr. Cenk Murat Koçoğlu, Karabuk Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı: Dr. Kemal Timur, Dicle Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler: Dr. Sibel Kılıç, Marmara Üniversitesi

Yabancılara Türkçe Öğretimi: Dr. Hülya Pilancı, Anadolu Üniversitesi

 

DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Ahmet Atan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Prof. Dr. Alptekin Erkollar, Klagenfurt Üniversitesi, Austria

Prof. Dr. Arif Aziz, Azerbaycan Devlet İncesanat Üniversitesi

Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Aytekin Can, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Azize Hassan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Belkıs Gürsoy, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Cemile Hasanzade, Azerbaycan Devlet İlimler Akademisi

Prof. Dr. Enver Aydoğan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan Ekmekçioğlu, Mevlana Üniversitesi

Prof. Dr. Ergün Laflı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Çil, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Enver Töre, Artvin Çoruh Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret Turan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Hanife Dilek Batislam, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Elmas, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İlter Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Timur, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsin Halis, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi

Prof. Dr. Natig Aliev, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi

Prof. Dr. Necat Birinci, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Recai Karahan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Selami Bakırcı, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Selami Sezgin, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut Haci Zeyrek, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Zakir Avşar, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynel Özlü, Gaziantep Üniversitesi

 

YAYIN KURULU/PUBLICATION BOARD

Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Necip Fazıl Duru, Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan Bayrak, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Deveci, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah Taşkesen, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Barış Taş,  Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Başaran Gençdoğan, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Sönmez, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Chingiz Bagırov, Azerbaycan Devlet İnce Sanat Üniversitesi

Doç. Dr. Engin Çetin, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Erdem Uçar, Gediz Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Başbuğ, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Fikret Karapınar, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Gencel Önkal,  Maltepe Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan Duman, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Gülay Karşıcı, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Hakkı Suçin, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil Uslu, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. M. Özlem Parer, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak,  Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Arif Özerbaş, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nesrin Tan, Galatasaray Üniversitesi

Doç. Dr. Nuran Öztürk, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Sabah Balta, Yaşar Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel Kılıç, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Sunkar, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur Özgöker, Arel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdulsamet Özmen, Dicle Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yüksel, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahram Hasanov, Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Celal Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fagani Beyler, Bingöl Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih İmat, Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ünal, Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yıldırım, Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Harun Çelik, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nadir Özdemir, Bülent Ecevit üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mikail Tel, Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Toksarı, Niğde Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Yılar, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Said Alpagut Şenel, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serap Mungan Ay, Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Somayyeh Radmard, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Şirvan Kalsın, Çağ Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Sümbüllü, Erzurum Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan Sinan, Fırat Üniversitesi

Öğr. Üyesi Celal Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. İnci Bilgin Tekin - De Montfort Üniversitesi - İngiltere

Prof. Dr. Alptekin Erkollar, Klagenfurt Üniversitesi, Avusturya

Prof. Dr. Cemile Hasanzade, Azerbaycan Devlet İlimler Akademisi Azerbaycan

Prof. Dr. Arif Aziz, Azerbaycan Devlet İncesanat Üniversitesi Azerbaycan

Dr. Faruk Öztürk, Bişkek – Kırgızistan

 Tarık Duran - Belgrad Üniversitesi - Sırbistan

Prof. Dr. Natig Aliev, Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi Azerbaycan

Doç. Dr. Chingiz Bagırov, Azerbaycan Devlet İnce Sanat Üniversitesi Azerbaycan

Assoc. Prof. Dr. Usame Abdulrahman Abdulaleem, Helwan University-Mısır

Assoc. Prof. Dr. Resul Özavşar, Yarmouk University-Ürdün

Dr. Menent Shukrieva-Shumen Üniversitesi-Bulgaristan

Dr. Guzalıya Khazieva-Tataristan Bilimler Akademisi-Rusya

Dr. Elbrus Veliyev-Nahçıvan Devlet Üniversitesi-Azerbaycan

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran

Dr. Öğr. Üyesi Fatima Hocin-Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Makedonya

Doç. Dr. Kulzhanova Bakytgul-Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

Dr. Suzana Canhasi-Piriştine Üniversitesi-Kosova

Dr. Öğr. Üyesi Alireza Zadeghan-Tebriz Üniversitesi-İran

Assoc. Prof. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova - Kazan Federal Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Kulzhanova Bakytgul- Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

Dr. Alireza Zadeghan - Tebriz Üniversitesi-İran

Dr. Fatima Hocin - Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi-Makedonya

Assoc. Prof. Dr. Liailia Ihsanovna Mingazova - Kazan Federal Üniversitesi-Rusya

Assoc. Prof. Dr. Kulzhanova Bakytgul- Kazakistan Milli Üniversitesi-Kazakistan

 

Yabancı Dil Uzmanları/Editors for Foreign Language

Dr. Lütfiye Cengizhan, Trakya Üniversitesi

Öğr. Gör. Soykan Uysal, Selçuk Üniversitesi

 

İndeks Sorumlusu/Principal of Indexing

Gürdal Çetinkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi

Öğr. Gör. Enser Yılmaz, Siirt Üniversitesi

 

Grafik Tasarım/Design

Öğr. Bülent POLAT Milli Eğitim Bakanlığı

what is the latest you can have an abortion pathakwavecurecenter.com article on abortion