Ney Yapımına Yeni Bir Yaklaşım

Author:

Number of pages: 433-439
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu çalışmada, ney yapımcılığına farklı bir boyut kazandıran ve bu boyutu ebru sanatı ile birleştiren Osman Gözel ’in akustik ağaçlar (ailanthus, larex, pavlonya) kullanarak yaptığı neyler incelenmiştir. Sunulan örnekler, bu güne kadar ney sazı ile ilgili yapılan çalışmalara alternatif olması bakımından önemlidir. Nitel araştırma yönteminin seçildiği çalışmada veri toplama aracı olarak gözlem ve mülakat tekniği kullanılmıştır. Verilerden elde edilen bulgular, kuramsal olarak klasik ney yapımı ile karşılaştırılmıştır. Ney yapımında sadece kamış değil ahşap malzemenin de kullanılabileceği görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study investigates the neys of Osman Güzel who gives a different dimension to the neys by combining them with marbling art and using acoustic trees such as ailanthus, larex, pavlonya. The examples are important to show an alternative to the previous studies on ney instrument. Following a qualitative research design, the data are collected via observation and interviews. The findings have been theoretically compared with traditional ney making. It has been observed that neys can be manufactured by using not only cane but also wood materials.

Keywords