1918-1922 YILLARI ARASINDA EMİR TİMUR’UN MİRASI ‘’BUHARA HANLIĞI’’

Author:

Number of pages: 213-233
Year-Number: 2017-10

Abstract

Timur Devleti’nin yıkılma sürecine girmesinin ardından Buhara Hanlığı 1500 yılında Deşt-i Kıpçak’tan gelerek, kendisini Cengiz Han geleneklerinin mirasçısı olarak ilan eden Muhammed Şeybani Han tarafından kurulmuştur. Hanlık 1500 yılından 1922 yılına kadar Şeybaniler, Astrahaniler ve Mangıtlar tarafından yönetilmiş, Mangıtlar döneminde hanlık Buhara Emirliği ismini almıştır. Hanlar kendilerini Emir Timur’un mirasını devraldıklarını iddia etmişlerdir. Buhara Hanlığı ‘’Hanlıklar Dönemi’’ ismi ile adlandırılan dönemde Türkistan’da ki en güçlü ve önemli hanlık olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Hanlık 1873 yılından 1918 yılına kadar Rusya’ya bağımlı kalmıştır.

Keywords

Abstract

After the collapse of Timur Empire, the Khanate of Bukhara was established by Muhammad Shaybani Khan from Desht-i Qipchaq who proclaimed himself as the heir of Genghis Khan in 1500. Khanate of Bukhara was directed by Shaybanids, Astrakhanids and Manghits from 1500 until 1922. And in Manghits period took the name of the Emirate of Bukhara. Khans claimed that they take over the heritage of Emir Timur. Khanate of Bukhara has taken its place on the stage of history as the most powerful and significant Khanate of Turkestan during the period which is called ‘’Khanate Period’’. Bukhara Khanate dependent to Russia from 1873 until 1918.

Keywords