ALMAN SEYYAH SEETZEN’İN İSTANBUL NOTLARINDA ELEŞTİRİLER VE ÖNERİLER (1802-1803)

Author:

Number of pages: 381-394
Year-Number: 2017-10

Abstract

III. Selim döneminde altı ay süreyle İstanbul’da kalan Alman Seyyah Ulrich Jasper Seetzen, astronomik ölçümler yapmakla beraber bu sırada yaptığı gözlemleri günlüğüne kaydetmeyi ihmal etmemiştir. Onun günlük kayıtlarında İstanbul sosyal hayatına dair pek çok ayrıntı yer almaktadır. Bu makalede gözlemlerinin yanı sıra kaydettiği eleştiriler ele alınmıştır. Buna göre Seetzen bahçe düzenlemelerini, evlerin ahşap ve bitişik yapılmasını, yangına karşı ihtiyatsız davranılmasını, iktisadî olarak gelişmeyi etkileyebilecek bazı imkanların kullanılmamasını, kentte dilencilerin çok olmasını ve onları inançlı kesimin cesaretlendirmesini, akıl hastalarına yapılan muameleleri, en çok da ulaşmayı umduğu harita kitap vb. malzemeye ulaşmakta zorlanmasını ve insanların okuma-yazmaya özellikle de gazete okumaya isteksiz olmalarını eleştirmiştir. Bunları yaparken zaman zaman kendi kültürü ile kıyaslama yaptığı bazen de çeşitli önerilerde bulunduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

German Voyager Ulrich Jasper Seetzen stayed in Istanbul for six months in the period of III. Selim. He made astronomical measurement. Also he didn’t neglect to record his observations in his diary. There are many details about Istanbul social life in his diary. In this article, his critics are discussed in his observations. According to this, Seetzen criticized wooden and adjoining house construction, not to take measures against the danger of fire, non-use of opportunities to influence economically development, to be too many beggars in the city and to be encouraged them by faithful believers, treatments for mental illnesses. Additionally he criticized the difficulty of reaching the material as book and map and the fact that people are not interested in reading and writing. From time to time he made comparisons with his own culture.

Keywords