ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT UNIVERSITY, ÇAYCUMA VOCATIONAL SCHOOL

Author:

Number of pages: 294-302
Year-Number: 2019-20

Abstract

Bu akademik çalışma Osmanlı medreseleri ve Osmanlı medreselerinde sosyal bilimler konusuna ışık tutmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin bilimsel ve kültürel mirasını devralan Osmanlı İmparatorluğu’nda her alanda olduğu gibi eğitim bilim ve araştırma konularında da yoğun çalışmalar yapılmış medrese adı verilen eğitim ve bilim okulları kurulmuş, sosyal bilimler, dini bilimler, fen bilimleri gibi pekçok alanda dünya bilimlerine temel hazırlayan ve yön veren çok değerli çalışmalara ve gelişmelere imza atılmıştır. Osmanlı medreseleri ve Osmanlı medreselerinde yer alan sosyal bilimler ve diğer bilimler modern Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bilimin temellerini sağlayan önemli faktörlerdendir. Aynı zamanda Osmanlı medreseleri başta batı dünyası olmak üzere dünya bilimini olumlu yönde etkilemiş ve bilimin gelişimini sağlamıştır.

Keywords

Abstract

This academic study sheds light on the Ottoman madrasas and social sciences in Ottoman madrasas. In the Ottoman Empire, which took over the scientific and cultural heritage of the Anatolian Seljuk State, as in all fields, intensive studies were carried out in the fields of education science and research. Education and science schools that called madrasa were established and many valuable studies carried out in the fields of social sciences, religious sciences, natural sciences and those studies and developments prepared basics of sciences and guided the world sciences Ottoman madrasas and social sciences and other sciences in Ottoman madrasas are important factors that provide the foundations of modern science in the Republic of Turkey. At the same time, the Ottoman madrasas had a positive impact on the world science, especially on development of science in the western world, and provided the development of science all around world.

Keywords