Zihin Haritalama Stratejisi ile Arapça Dilbilgisi Kurallarının Türk Öğrencilere Öğretimi ve Yöntem Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-39
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-23 23:55:07.0
Language : Arapça
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 437-457
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, eğitimin her aşamasında benimsenen müfredata göre sarf, nahiv ve imla konuları başta olmak üzere Arapça dilbilgisi ve edebiyat içeriklerinin yabancı öğrencilere öğretilmesi ve aktarılması bağlamında zihin haritaları stratejilerinin bilgi kazanımı üzerindeki belirleyici rolüne ışık tutmak hedeflenmiştir. Ana dili Arapça olmayanların Arapça ediniminde zihin haritaları stratejisinin etkisini ölçmek yanında morfoloji, yazım ve söz dizimi benzeri başlıkları açıklamak için betimleme yöntemi uygulanan çalışmamızda, çeşitli bilimsel sonuçlara ulaşılmıştır: Elde edilen sonuçlara göre zihin haritaları veya diğer bir deyişle kavram haritaları stratejisinin; öğrencinin zihnini çalıştırarak bilgiyi algılama ve uzun süre hafızada tutmayı sağlayacak şekilde özümsemede ona yardımcı olan en önemli modern tekniklerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Öğrenci böylelikle sıkılmadan ve derslerin zorluğunu hissetmeden yeni terimlere kolaylıkla aşina olmakta, onları daha az çabayla daha iyi ve sistematik bir biçimde anlamaktadır.  Araştırmamızda ikinci bir yabancı dil eğitiminde etkili bir öğretim tarzı sayılan ilgili yöntemin uygulanması genel olarak tüm Arapça sınıflarında tavsiye edilmekte; sözcükler, cümleler, parçaları birleştirerek mesajı uygulama ve iletişim çerçevesinde gelişen zihinsel sürece temel oluşturan sarf, nahiv ve imlayla bağlantılı alanlarda ise özellikle önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The research aims to shed light on the importance of the mind mapping strategy and its effective role in developing the cognitive achievement of foreign students in learning and teaching Arabic grammar, especially the grammatical, morphological, and orthographic sections that suit the level of the student at each stage of learning and teaching. The research also took the descriptive approach as a way to address its topics which were determined as grammar, morphology, and dictation using the mind mapping strategy and the extent of its impact on cognitive achievement among non-native Arabic language learners. Among the findings of the research: The strategy of mind maps or concept maps is one of the most important modern strategies that activates the student’s mind and helps him understand and assimilate the information quickly and keep it in his mind for a longer period, while the student does not feel bored or difficulty in the study material, as well as facilitating the arrangement of information and being able to reach it in a better way and with less effort, and what was recommended by the research; necessity to use this strategy in lessons for learning and teaching Arabic grammar due to its effectiveness and the extent of its impact on the foreign student and his acquisition of the second foreign language, especially grammar, morphology, and dictation, since it is the basis for arranging speech in the mind on the scale of the word, the sentence, application, understanding, and communication.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics